Dotacje

W lipcu 2017 r. firma VM.PL otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację szeregu projektów. Dzięki wsparciu mamy możliwość dynamicznego rozwoju i poszerzenia swoich usług.

Aktualnie realizowany jest projekt RPDS dotyczący nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Nr projektu: RPDS.01.04.02-02-0030/17

Tytuł projektu: „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji VM sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej".

Cel projektu: Wdrożenie długoterminowej, kompleksowej strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności

i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy Vm.pl na rekomendowanych rynkach zagranicznych: niemieckim, austriackim, szwajcarskim.

Planowane efekty: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój sprzedaży usług software house na rekomendowanych rynkach eksportowych.

Dofinansowanie: 138.680,72 pln

Drugim aktualnie realizowanym projektem jest projekt WARR-RPO dotyczący rozwoju działań promocyjno-marketingowych w Internecie oraz uzyskania wsparcia w zakresie możliwości pozyskania nowych dotacji.

Nr projektu: WARR-RPO 1.3.2-028/18

Tytuł projektu: „Rozwój działalności " VM.PL "Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługę doradczą w zakresie działań promocyjno-marketingowych w Internecie oraz usługę doradczą w zakresie możliwości pozyskania dotacji".

Cel projektu: Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa „VM.PL” Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej w Internecie, jak również doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców.

Planowane efekty: Wzrost działań promocyjno-marketingowych oraz poznanie możliwości dofinansowania celem realizacji kolejnych inwestycji rozwojowych, które przełożą się na pozyskanie szerszego grona odbiorców oraz zwiększenie zysków w najbliższych latach.

Całkowita wartość projektu: 47.970,00 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 33.150,00 pln

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

Aktualnie realizowany jest też projekt RPOWD 1.4.2Bc dotyczący nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Nr projektu: RPDS.01.04.02-02-0011/17

Tytuł projektu: „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji VM.PL sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie planu rozwoju eksportu".

Cel projektu: Wdrożenie długoterminowej, kompleksowej strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa. Wzrost rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy na rekomendowanych rynkach zagranicznych: niemieckim, austriackim, szwajcarskim i brytyjskim.

Planowane efekty: Rozszerzenie ekspansji przedsiębiorstwa na rynki zewnętrzne, poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa i zwiększenie jego zysków w latach 2017-2019.

Całkowita wartość projektu: 99.972,58 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 70.306,40 pln

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. do 30.08.2018 r.

Kontakt

Członek:

ICT & Digital Business Association Berlin & Brandenburg
Wrocław vm.pl sp. z o.o. ul. Kościuszki 82 50-441 Wrocław +48 71 341 76 40 office@vm.pl www.vm.pl
Lublin vm.pl sp. z o.o. ul. 1 Maja 13 20-410 Lublin 81 534 26 66