VM.PL

Na co powinny zwracać uwagę średnie przedsiębiorstwa przy wyborze zewnętrznego partnera SW/IT

/ 25.03.2021
Artykuły
Wiele firm średniej wielkości posiada własne oprogramowanie o bardzo długim cyklu życia (8+ lat). Często prowadzi to do problemów z utrzymaniem niezbędnej wiedzy technologicznej. W tym kontekście wsparcie i doradztwo ze strony odpowiednich zewnętrznych partnerów IT może być przydatne i pomocne. Aby jednak taka współpraca okazała się skuteczna, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wyborem zewnętrznych partnerów IT: 

 

1. Wsparcie i doradztwo 

Średnie przedsiębiorstwa potrzebują innowacyjnych i aktualnych rozwiązań opracowanych przez doświadczonych senior developerów, ale jednocześnie potrzebują również umiejętności budowania na tym, co już istnieje. Dlatego też firmy te są uzależnione od elastycznych i doświadczonych technologicznie partnerów, którzy rozpoznają i rozumieją specyficzne okoliczności, opcje i możliwości rozwoju każdej firmy. Wymaga to zatem kompetentnych programistów, których punkt widzenia będzie podobny do Twojego, aby mogli w Twoim języku, opracować rozwiązania dla Twoich narzędzi i procesów. Oznacza to również, że zewnętrzni partnerzy IT mają wystarczające doświadczenie z przedsiębiorstwami średniej wielkości. 

 

 
2. Znajomość języków obcych 

Komunikacja w firmie, czy to z klientami, partnerami czy pracownikami, jest ważnym narzędziem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Bez sprawnej komunikacji strategicznie ważne działania i decyzje mogą zostać przeprowadzone nieprawidłowo lub wcale. Kiedy współpracują ze sobą pracownicy pochodzący z różnych kultur i posługujący się różnymi językami, istnieje nie tylko ryzyko nieznajomości języka drugiej osoby, ale także ryzyko, że wypowiedzi zostaną źle zrozumiane z powodu rutynowych zachowań komunikacyjnych. Nie tylko projekt czy plan jest narażony na ryzyko niepowodzenia. Klimat biznesowy zależy również w dużej mierze od możliwie zrozumiałej komunikacji. 

Jasna i regularna komunikacja oraz wzajemna współpraca, są szczególnie ważna dla dalszego rozwoju istniejących systemów. Średnie przedsiębiorstwa w Niemczech i Austrii wolą posługiwać się językiem niemieckim. Dlatego przy wyborze partnerskich firm z obszaru IT ważne jest, aby ich pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności językowe. Dotyczy to nie tylko kierowników projektu z firmy partnerskiej, ale również ich menedżerów i ekspertów SW/IT. 

 

3. Outsourcing powinien zawsze być również Nearshoringiem 

Gdy średnie przedsiębiorstwa decydują się na zaangażowanie zewnętrznych partnerów IT do wspierania rozwoju ich sieci, partnerzy ci powinni mieć możliwość jak najszybszego wdrożenia się na miejscu. Wymagają tego procesy zachodzące w typowym niemieckim średnim przedsiębiorstwie. W tym celu konieczne jest, aby partnerzy ci mogli w krótkim czasie komunikować się ze swoim zespołem oraz bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi w firmie. 

Regularne spotkania ze Scrum Masterem, Product Ownerem i Kierownikiem Projektu są tego niezbędnym warunkiem. Zewnętrzny partner IT powinien być w stanie szybko interweniować w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów i próbować rozwiązać je bezpośrednio na miejscu. Dodatkowo, w przypadku złożonych wymagań w fazie wdrożenia, zewnętrzni programiści IT powinni mieć możliwość pracy w siedzibie firmy przez ściśle określony czas. 

Firmy z niewielkim doświadczeniem w outsourcingu muszą mieć również możliwość skontaktowania się z partnerem zewnętrznym w dowolnym momencie i odwiedzenia go na miejscu. 

4. Wartości kulturowe 

Wspólne wartości kulturowe w życiu biznesowym dotyczą na przykład takich pojęć, jak uczciwość, pracowitość i określona etyka pracy, ale także umiejętność otwartej komunikacji, zdolność do mówienia również czasem "nie" i możliwość zadawania pytań, co ma ogromne znaczenie przy tworzeniu oprogramowania bazującego na metodyce Agile. 

Jednak warunkiem udanej współpracy jest również zamieszkiwanie w tej samej strefie czasowej (CET), podobny harmonogram urlopów i dni wolnych od pracy oraz ogólna znajomość specyfiki kultury pracy. 

Poza tym, wartością kulturową jest również gotowość każdego dewelopera do programowania "Legacy" nawet w technologiach, które nie są najnowocześniejsze. Zaczyna się to już od rekrutacji odpowiednich pracowników. 

 


​O VM.PL

W oparciu o tę wiedzę i doświadczenie od wielu lat wspieramy naszych niemieckojęzycznych klientów. Oferujemy wsparcie w tworzeniu oprogramowania oraz doradztwo w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju oprogramowania i infrastruktury IT. 

VM.PL to zespół około 100 pracowników. Specjaliści rekrutowani według umiejętności i wiedzy specjalistycznej, na przykład również kompetencji językowych i kulturowych, w celu opracowania systemów, które dokładnie spełniają wymagania techniczne i cele strategiczne firmy.

VM.PL udostępnia przedsiębiorstwom własny zespół programistów, który jest w stu procentach poświęcony realizacji projektu w danej firmie.   

VM.PL to zdrowe połączenie elastyczności, przejrzystości i fachowości. Pozwala to średniej wielkości firmą na rozwój zespołu według własnych pomysłów i pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną.

 


 

Blog

/ Więcej wpisów na blogu

Bardzo chętnie odwiedzimy Cię w Twoim biurze. Pozwoli nam to osobiście poznać Twoje potrzeby oraz przedstawić Ci możliwości i korzyści naszej potencjalnej współpracy.

Jakub Orczyk
Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL
Jakub Orczyk

Umówmy się na spotkanie!

Z przyjemnością odwiedzimy Cię w Twoim biurze. Pozwoli nam to osobiście przedyskutować możliwości i korzyści współpracy.

Jeśli chcesz się z nami umówić na spotkanie, zostaw wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu.

* Prosimy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
Umówmy się na spotkanie!