Projektowanie, rozwój i weryfikacja jakości platformy finansowej

Auf dem Laptop, dem Mobiltelefon und im Hintergrund werden Börsengrafiken angezeigt.
Kategoria:
Back-end solution, Front-end solution, Warsztaty odkrywania
Branża:
Fintech
Miasto:
Berlin
Model:
Team Outsourcing
Model płatności:
Time & Materials
Czas trwania:
Od 01.03.2021

Klient (NDA)

Klientem jest firma z branży fintech z siedzibą w Niemczech, działająca na całym świecie. W swojej działalności wykorzystuje platformę działającą jako oprogramowanie do zarządzania wynikami finansowymi dla sektora B2B, automatyzując procesy i prezentując dane finansowe w przejrzysty, łatwy do zrozumienia sposób.

Wyzwania

Aktualizacja aplikacji  

Klient dostrzegł potrzebę zmiany architektury oprogramowania ze względu na problemy z użytecznością istniejącej wersji. System mógł być bardziej intuicyjny, przez co nowi pracownicy potrzebowali czasu, aby łatwo wdrożyć się do pracy, a obecni mogli wdrożyć zmiany.

 UX/UI Design  

Klient chciał poprawić funkcjonalność i intuicyjność platformy. Głównym celem było ułatwienie dostępu do oprogramowania (przez przeglądarkę zamiast instalacji) i przekształcenie go w prawdziwą platformę SaaS – CPM (Corporate Performance Management). Rozwiązanie to pomogłoby użytkownikom we wprowadzaniu zmian, a także ułatwiłoby proces wdrażania.

Celem było dostarczenie UI/UX dostosowanego do możliwości webowych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji, które doceniają klienci, zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami.

Zapewnienie jakości  

Klient poprosił nas o dalsze konsultacje, w związku z czym przygotowaliśmy warsztaty badające obecny stan procesu QA. Podczas warsztatów z klientem odkryliśmy, że proces tworzenia oprogramowania przez długi czas nie uwzględniał testów strukturalnych ze względu na brak odpowiednich specjalistów. Brakowało również planu i strategii testowania, przy minimalnym zautomatyzowanym testowaniu na poziomie integracji i E2E.

Nasze rozwiązanie

Rozwój aplikacji internetowej  Web Client

 

Byliśmy odpowiedzialni za migrację z aplikacji desktopowej stworzonej w Javie do aplikacji webowej w Angular dla korporacji na potrzeby zarządzania spółkami zależnymi pod kątem raportowania finansowego zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Sercem aplikacji Web Client jest agregowanie danych finansowych w formie drzewa. Aplikacja zawiera wiele możliwości, takich jak filtrowanie danych, zaznaczanie odpowiednich opcji w polach wyboru, wyświetlanie wykresów. Aby zoptymalizować obsługę danych, używamy leniwego ładowania; na przykład nie ładujemy całej wielkiej tabeli naraz, tylko fragment, który klikamy, a następnie dane są pobierane z zaplecza.  Takie podejście przyspiesza ładowanie widoków i zmniejsza zużycie pamięci w przeglądarce.

Obecnie aplikacja webowa jest w stanie działać bardzo płynnie z tysiącami wierszy i setkami kolumn. Działa szybciej niż prędkość Internetu, który jest wolniejszy niż czas uruchamiania aplikacji.

 Główne cechy platformy:  

 • Szybkość i wydajność
 • Płynne działanie pomimo ogromnych ilości danych
 • Bogaty dostęp do dużej ilości różnych wykresów
 • Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii: W rozwoju oprogramowania opieramy się na najnowszych i najpotężniejszych technologiach, takich jak finansowy serwer OLAP i wielowymiarowa baza danych w pamięci.
 • Autoryzacja: opracowaliśmy scentralizowany system zarządzania użytkownikami zapewniający, że tylko administrator ma uprawnienia do zarządzania prawami dostępu.
 • Bezpieczeństwo: Nadaliśmy priorytet bezpieczeństwu danych i zaszyfrowaliśmy je za pomocą protokołu SSL. Dzięki naszemu zarządzaniu hasłami administrator może zdefiniować wytyczne dotyczące przypisywania haseł specyficzne dla firmy.
 • Rozwój międzyplatformowy: Platforma umożliwia łatwy dostęp do danych i ich elastyczną wizualizację na tabletach.
 • Otwarta architektura platformy klienckiej upraszcza integrację z dowolnym środowiskiem systemowym.

 

Projekt UX/UI

 

Nasz zespół projektowy rozpoczął projekt od dokładnej analizy istniejącego systemu i oprogramowania klienta. Ten etap został przeprowadzony z pomocą analityka biznesowego, aby w pełni zrozumieć potrzeby biznesowe i ocenić użyteczność oprogramowania.

Aby wzmocnić naszą współpracę z interesariuszami, zdecydowaliśmy się przeprowadzić serię warsztatów produktowych, podczas których omówiliśmy architekturę systemu i kluczowe wizualizacje. W rezultacie wprowadzono zmiany w architekturze i ikonografii.

Aby upewnić się, że wszystkie produkty klienta są spójne pod względem projektu, stworzyliśmy dedykowany system projektowania, aby zapewnić programistom jasne wytyczne i zapewnić płynną komunikację. Oprócz stworzenia nowego projektu, skupiliśmy się również na poprawie mikro-opisów używanych w interfejsach, aby uprościć i objaśnić poszczególne funkcje.

Narzędzia użyte podczas procesu to Figma, Angular, Nebular, Quarkus.

Nasz zakres prac obejmował:  

 Warsztaty produktowe  

 • Weryfikacja wymagań pod kątem spełnienia standardów branżowych i potrzeb użytkowników
 • Współpraca z analitykiem biznesowym i programistami w celu stworzenia intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika systemu
 • Prezentację pomysłów projektowych z wykorzystaniem prototypów wysokiej wierności

 

Projektowanie produktu  

 • Dostarczanie kompletnych przepływów ekranu (szczęśliwa i smutna ścieżka, błędy, walidacje, przypadki narożne) wraz ze specyfikacjami technicznymi w razie potrzeby
 • UX Design – przeprowadzanie testów użyteczności w celu weryfikacji wszystkich decyzji projektowych
 • UI Design – Zapewnienie spójności projektu we wszystkich produktach (typografia, ikonografia, paleta kolorów itp.)
 • Weryfikacja wdrożenia pod kątem zgodności z prototypami i kompleksowością procesów

 

Rozwój  

 • Rozwój front-endu i utrzymanie systemu projektowego

 

Zapewnienie jakości

 

Warsztaty produktowe (Discovery Workshops) 

Przygotowaliśmy warsztaty, aby zbadać obecny stan procesu zarządzania jakością (QA) klienta i zbudowaliśmy strategię testowania, w której nakreśliliśmy podstawowe założenia odnośnie przeprowadzania testów. Aby sprawdzić jakość, musieliśmy dostarczyć odpowiednie metryki; stworzyliśmy niestandardowe wizualizacje danych, aby pokazać jaśniejszy obraz aktualnego stanu produktu. Dostarczyliśmy również możliwość śledzenia realizacji wymagań w całym cyklu SDLC. Ponadto połączyliśmy narzędzia do zarządzania wymaganiami z ramami testowymi, aby wszystkie informacje dotyczące jakości były dostępne w jednym miejscu i dla wszystkich zainteresowanych stron.

Planowanie  

Na tej podstawie przygotowaliśmy plan testów i model tego, jak będą one przebiegać w poszczególnych projektach, np. co wchodzi w ich zakres, jakie są obowiązki poszczególnych ról w projekcie, jakie są ryzyka QA, np. czy programiści testują swój kod lub narzędzia.

Współpracując z klientem, opracowaliśmy kompleksowy i profesjonalny proces QA, udokumentowany w QA Handbook, który stanowił kompleksowy przewodnik dla specjalistów ds. testowania oprogramowania i zespołów projektowych. Wprowadził on najlepsze praktyki, podejścia i techniki testowania różnych typów oprogramowania, między innymi aplikacji webowych i desktopowych.

Realizacja strategii   

Po przygotowaniu dokumentacji QA, kolejnym krokiem było wdrożenie polityki i planu. Obejmowało to analizę i walidację wymagań, tworzenie i wykonywanie scenariuszy testowych oraz raportów z testów.

Design, Development and QA of the Financial Platform

Rezultaty

Klient był zadowolony z efektów naszej pracy, ponieważ proaktywnie dbaliśmy o jakość całego procesu tworzenia oprogramowania. Naszym głównym celem było osiągnięcie stabilności projektu i tworzonego systemu. Specjaliści IT zwracali szczególną uwagę na tworzenie testów automatycznych i zatrudnianie specjalistów Quality Assurance w naszych zespołach Scrum. Dzięki takiemu podejściu zbudowaliśmy z Klientem dobre relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, co pozytywnie wpłynęło na przebieg i efektywność prac nad projektami.

Technologie

Logo Java
Logo Angular
Logo JavaScript
HTML 5
Logo CSS-3
Application de la ML à l’optimisation de la consommation d’électricité

Zastosowanie ML w optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej

Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)