11

Dotacje

W lipcu 2017 r. firma VM.PL otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację szeregu projektów. Dzięki wsparciu mamy możliwość dynamicznego rozwoju i poszerzenia swoich usług.

Dotacje
Czytaj więcej

Rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa VM.PL sp. z o.o. w kontekście sprzedaży dedykowanych usług informatycznych na rynkach zagranicznych.

Tytuł projektu:

"Rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa VM.PL sp. z o.o. w kontekście sprzedaży dedykowanych usług informatycznych na rynkach zagranicznych."

Planowane efekty:

Zwiększenie poziomu aktywności przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży usług, podpisanie 16 kontraktów.

Cel projektu:

Promocja polskiej marki VM.PL na rynkach międzynarodowych. Wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa VM.PL poprzez wejście na nowe, wskazane w BPP IT/ITC rynki eksportowe.

Wkład Funduszy Europejskich:

307.275,00 pln

Aktualnie realizowany jest projekt RPDS dotyczący nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Nr projektu:

RPDS.01.04.02-02-0030/17

Planowane efekty:

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój sprzedaży usług software house na rekomendowanych rynkach eksportowych.

Tytuł projektu:

"Zwiększenie międzynarodowej ekspansji VM sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej."

Cel projektu:

Wdrożenie długoterminowej, kompleksowej strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentownośc i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy Vm.pl na rekomendowanych rynkach zagranicznych: niemieckim, austriackim, szwajcarskim.

Drugim aktualnie realizowanym projektem jest projekt WARR-RPO dotyczący rozwoju działań promocyjno-marketingowych w Internecie oraz uzyskania wsparcia w zakresie możliwości pozyskania nowych dotacji.

Nr projektu:

WARR-RPO 1.3.2-028/18

Planowane efekty:

Wzrost działań promocyjno-marketingowych oraz poznanie możliwości dofinansowania celem realizacji kolejnych inwestycji rozwojowych, które przełożą się na pozyskanie szerszego grona odbiorców oraz zwiększenie zysków w najbliższych latach.

Tytuł projektu:

"Rozwój działalności VM.PL Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługę doradczą w zakresie działań promocyjno-marketingowych w Internecie oraz usługę doradczą w zakresie możliwości pozyskania dotacji."

Całkowita wartość projektu:

47.970,00 pln

Cel projektu:

Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa VM.PL Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej w Internecie, jak również doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców.

Wkład Funduszy Europejskich:

33.150,00 pln

Aktualnie realizowany jest projekt RPDS dotyczący nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Nr projektu:

RPDS.01.04.02-02-0030/17

Planowane efekty:

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój sprzedaży usług software house na rekomendowanych rynkach eksportowych.

Tytuł projektu:

"Zwiększenie międzynarodowej ekspansji VM sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej."

Cel projektu:

Wdrożenie długoterminowej, kompleksowej strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentownośc i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy Vm.pl na rekomendowanych rynkach zagranicznych: niemieckim, austriackim, szwajcarskim.

Image_24 Image_25 Image_26 (1) Image_27 (1)