Tworzenie oprogramowania, aplikacji oraz aktualizacja systemów do nowszych technologii

Entwicklung von Software, Anwendungen und Aktualisierung von Systemen mit neueren Technologien
Kategoria:
Back-end solution, Front-end solution
Branża:
Automotive, R&D, Przemysł budowlany
Miasto:
Drezno
Model:
Wsparcie klienta
Model płatności:
Time & Materials
Czas trwania:
od marca 2022 roku

Wyzwanie

Nasza współpraca z queo trwa od marca 2022 roku i pracujemy obecnie przy trzech projektach. Co warte zauważenia, klient ma do nas duże zaufaniepracujemy bezpośrednio z klientami końcowymi queo i jesteśmy także zaangażowani w proces wdrażania poszczególnych aplikacji u klientów końcowych. Możemy być dumni z naszej wiedzy i zaangażowania, które zapewniają zarówno naszym klientom jak i klientom końcowym wysoką wartość dodaną.

Wyzwanie, z którym zetknęliśmy się na początku, była konieczność zrozumienia projektu każdego klienta końcowego, a także przyswojenie sobie tego, jak przebiegają procesy w poszczególnych firmach. Przykładem działania w tym zakresie może potrzeba ustalenie charakterystycznego słownictwa używanego w danej firmie przy konkretnym projekcie.

Kolejne wyzwanie, to proces reverse engineering (inżynieria wsteczna), czyli aktualizacji starszego oprogramowania. Tutaj kluczowe jest zrozumienie pierwotnej wersji oprogramowania i zaprojektowanie nowej wersji, w nowszych technologiach.

 

Przebieg

Działamy obecnie przy trzech projektach, z których główny dotyczy branży R&D, a dwa pozostałe automotive oraz branży geodezyjnej. W projektach jesteśmy zaangażowani w pełny cykl życia oprogramowania – od rozmowy z klientem końcowym, po sporządzenie dokumentacji, aż do opracowywania rozwiązań i wdrażania ich.

Projekt związany z R&D jest naszym głównym obszarem i to tutaj skupia się większość naszych zadań. Przygotowujemy dla klienta dwa oprogramowania związane z produkcją OLED – oprogramowanie projektowe i egzekucyjne. Ponadto aktualizowane jest dotychczasowe oprogramowanie.

Projekt związany z automotive ma na celu stworzenie oprogramowania umożliwiającego klientowi zarządzanie procesem dostarczania produktów do jego klientów. Natomiast projekt z branży geodezyjnej polega na opracowaniu oprogramowania do obsługi urządzeń służących do pomiarów sejsmicznych.

Aktualnie w ramach współpracy z queo, zespół VM.PL reprezentuje jeden deweloper. Jest on pełnoprawnym członkiem zespołu klienta i jest zaangażowany w cały proces pracy grupowej.

Współpraca z klientem przebiega pomyślnie, szczególnie doceniamy dobry kontakt z Project Managerem po stronie klienta. Do tej pory spotkaliśmy się z klientem w jego siedzibie i planujemy kolejne spotkania. Istnieje obustronna chęć bezpośredniego kontaktu, co bardzo nas cieszy.

 

Der Mann entwickelt Software und Upgrade-System

Rezultat

Rezultaty naszej współpracy są już widoczne w zależności od projektu i aplikacji. Część z aplikacji zostało już z sukcesem wdrożonych. Ponadto gotowe są m.in. dwa pakiety aktualizacyjne w aplikacji dla projektu związanego z branżą R&D.

Otrzymujemy sporo pozytywnego feedbacku, co świadczy o zadowoleniu klienta oraz klientów końcowych zarówno w kwestiach technicznych, jak i komunikacyjnych.

Cieszymy się z dotychczasowych efektów współpracy i jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym darzy nas klient. Mamy nadzieję na rozwój naszej współpracy i kolejne ciekawe wyzwania.

 

Technologie

WPF Framework
c-sharp
Microsoft .NET_3
Logo MySQL
Logo spring

Klient

Queo jest zarówno agencją, jak i dostawcą usług programistycznych. Ponad 170 pracowników firmy projektuje i realizuje komunikację marek, kampanie, strony internetowe i portale oraz indywidualne rozwiązania z zakresu oprogramowania.

Witryna klienta: https://www.queo.de/de

Mann ordnet eine Mind Map auf farbigen Karten

Stworzenie koncepcji modernizacji back-endu dla klienta z branży produkcyjnej

Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)