1.2

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie

/ Usprawnienie rozwoju i wdrażania w przedsiębiorstwie

Kompilacja pakietu oprogramowania i wdrożenie go w produkcji powinno być proste. Pomagamy w zarządzaniu zależnościami i kompilowaniu Twojej aplikacji. Obejmiemy ją automatycznymi testami wykonywanymi po każdej kompilacji.

Przy pracy z gałęziami kodu pomagamy w tworzeniu środowisk przejściowych na żądanie (np. przy użyciu platformy Docker). Następnie wdrażamy aplikację (np. za pomocą Ansible). Możemy wprowadzić rozwój oprogramowania oparty na tzw. „pniu” i pomóc w korzystaniu z przełączania funkcji. Przełączniki lub flagi mogą wyłączać niegotową funkcję z użytkowania.

Ciągła integracja
Poznaj korzyści

Czy chcesz…

 • Wspierać kulturę zbioru praktyk DevOps w swojej organizacji?
 • Zautomatyzować powtarzalne, ręczne etapy wdrażania?
 • Przejąć kontrolę nad procesem wydania i jego rytmem?
 • Skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek?
 • Usprawnić dostarczanie wartości biznesowej i sprawić, by postępy były bardziej widoczne?

Korzyści

Korzyści - 2
01
Nowa wersja może zostać wydana niemal natychmiastowo z dużą dokładnością i zerowym lub bardzo niskim poziomem regresji.
02
Wydawanie może odbywać się co tydzień lub codziennie, lub nawet wiele razy dziennie (zależnie od kontekstu i potrzeb biznesowych).
03
Pilotażowe prowadzenie nowych funkcji na produkcji jest możliwe, ponieważ mogą one być włączone dla wybranej grupy użytkowników.
04
Istnieje krótka pętla informacji zwrotnych, aby zarząd mógł zadecydować, w które funkcje zainwestować i jak poprawić zadowolenie użytkowników.

Co to jest?

 • Ciągła integracja
  Służy sprawdzaniu, czy aplikacja nie jest uszkodzona po każdej zmianie kodu (commit). Kod jest nie tylko kompilowany, lecz także wykonywane są zautomatyzowane testy. Programiści, którzy to praktykują, zwykle przesyłają kod do repozytorium tak często, jak to możliwe. Pomaga to w wydawaniu nowych wersji i pozwala przeznaczać mniej czasu na zamrażanie kodu podczas zatwierdzania wydania. Bazuje na tym ciągłe dostarczanie, aby codziennie zapewniać działające rozwiązanie dla środowiska przejściowego. Jest to bezpieczny obszar przed następnym etapem.
 • Ciągłe wdrażanie
  Idzie nawet dalej w stronę wdrażania na produkcji. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy wszystkie testy przebiegną pomyślnie, pokrycie jest wysokie, a jakość kodu na przyzwoitym poziomie. Ulepsza to pętlę informacji zwrotnych i upraszcza wydawanie nowych funkcji. Nie ma wielkiego wydania, które wymagałoby bardzo dużych przygotowań i stabilizacji.

Technologie

Logo Jenkins
Logo Ansible
Logo docker
Kubernetes_2
Logo GitLab
Logo Concourse