1.5

Docker i Kubernetes

/ Konteneryzacja, monitorowanie i przyjęcie 12 czynników

Pomagamy zwiększyć elastyczność biznesową i skalowalność dzięki zastosowaniu konteneryzacji. Obejmuje ona zarówno środowisko produkcyjne jak i przejściowe.

Pozwala nie tylko na łatwiejszą konserwację na miejscu, lecz także umożliwia migrację do chmury. Jeśli Twoja aplikacja nie jest jeszcze gotowa, możemy wprowadzić w niej w niej 12 czynników. Pozwala ona na łatwą konteneryzację. Ostatnim krokiem jest umożliwienie monitorowania aplikacji i infrastruktury. Zwłaszcza w złożonych środowiskach ważne jest sprawdzenie stanu i dostępności usług.

Docker i Kubernetes
Poznaj korzyści

Czy chcesz…

  • Przygotować się do skalowania do zasięgu globalnego?
  • Przeznaczać mniej czasu na utrzymanie i monitorowanie serwera?
  • Pomóc zespołowi DevOps testować pracę wykonaną w gałęziach funkcji przed integracją?
  • Monitorować i wykrywać błędy propagujące się między usługami?
  • Obniżyć koszty erozji oprogramowania i zapewnić skupienie?
  • Wydawać nowe wersje szybciej?
  • Uprościć konfigurowanie i skalowanie środowiska programistycznego, przejściowego lub produkcyjnego?

 

Korzyści

Korzyści - 2
01
Mniej czasu poświęcanego na utrzymanie infrastruktury i środowiska programistycznego.
02
Wydania mogą być częstsze, ponieważ proces kompilacji i wdrażania jest łatwy.
03
Lepsza skalowalność umożliwia dodawanie nowych, skonteneryzowanych instancji aplikacji.
04
Umożliwia dalsze stosowanie podejścia ciągłego dostarczania, ponieważ wdrożenie nie stanowi już problemu.
05
Równość środowiska programistycznego i produkcyjnego – coś, co działa w środowisku programistycznym, będzie działać również w środowisku produkcyjnym.
06
Łatwiejszy start dla nowych członków zespołu DevOps.
07
Rośnie zadowolenie zespołu DevOps.
08
Efektem ubocznym jest rosnąca satysfakcja użytkownika końcowego, ponieważ oprogramowanie jest bardziej niezawodne, a jego funkcje są częściej udostępniane.
09
Zaawansowane monitorowanie, identyfikowalność, alerty i dzienniki można łatwo zdefiniować dla skonteneryzowanych aplikacji.

Co to jest?

Konteneryzacja upraszcza definiowanie, obsługę i monitorowanie dużej liczby usług. Zespół może skupić się na definiowaniu usług zamiast zarządzać tradycyjną infrastrukturą. Przenoszenie się pomiędzy etapami testowania i produkcji jest łatwiejsze. Zdefiniowany kontener będzie zachowywał się w ten sam sposób. Redukuje to złożoność. Wbudowane skalowanie i monitorowanie pomaga w obsłudze i utrzymaniu.

Technologie

Logo docker
Logo Elasticsearch
logo Logstash
Kibana logo color horizontal
Kubernetes
Logo Grafana
Logo node
Flyway

Realizowane projekty

/ Projekty z których jesteśmy dumni