1.3

Testy automatyczne

/ Zapewnienie wysokiej satysfakcji i jakości dostarczanej wartości

Aby zweryfikować jakość, konieczne jest wykonanie wielu manualnych czynności, a regresja zdarza się często, nawet gdy programiści wykonują własne testy manualne.

Aby temu zaradzić, rozbudowujemy istniejący zespół programistów klienta o naszych inżynierów ds. zapewnienia jakości, którzy zapewnią automatyczne testy aplikacji i środowisko testowe.

Lupa
Poznaj korzyści

Czy chcesz…

  • Ograniczyć czas poświęcany na naprawę błędów i zapewnienie jakości?
  • Zautomatyzować ręczne czynności wymagane do kompilacji i weryfikacji wydania?
  • Zwiększyć bezpieczeństwo i wytrzymałość aplikacji?
  • Skrócić cykl wydawania?
  • Znajdować i naprawiać luki w jakości?

 

Korzyści

Korzyści - 2
01
Mniej czasu przeznaczonego na ręczne testowanie. Redukcja kosztów.
02
Programiści zaczynają pisać testy jednostkowe i integracyjne, dzięki czemu ich tryb kodu jest niezawodny. Zwykle poprawia to również efektywność w perspektywie średnioterminowej.
03
Obszary zastosowań objęte testami zautomatyzowanymi mają niski poziom regresji.
04
Wydania mogą być częstsze, ponieważ stabilizacja zajmuje mniej czasu
05
Umożliwia to dalszą ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie.
06
Zadowolenie użytkowników końcowych rośnie, ponieważ oprogramowanie jest bardziej niezawodne, a funkcje coraz częściej udostępniane.
07
Programiści wiedzą, czy zmiana ich części kodu ma jakieś skutki uboczne w innym obszarze aplikacji.
08
Inżynierowie ds. kontroli jakości zbierają wiedzę o całym systemie i mogą znacznie szybciej pomóc w projektowaniu nowych funkcji lub usuwaniu błędów.

Co to jest?

Testów oprogramowania nie trzeba wykonywać ręcznie. Zautomatyzowane testy mogą być pomocne na każdym poziomie oprogramowania. Począwszy od testów jednostkowych, które obejmują pojedyncze klasy lub moduły, do testów typu end-to-end.

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi obejmujących testami aplikacje webowe może przynieść szybkie rezultaty.

Technologie

Testy automatyczne - Serenity BDD
Logo selenium
Testy automatyczne- cucumber
Logo cypress.io
Testy automatyczne - browserstack
Logo rest assured
Testy automatyczne- sonarqube

Realizowane projekty

/ Projekty z których jesteśmy dumni

Mainboard - 2

Rozwój aplikacji klient-serwer służącej do optymalizacji produkcji półprzewodników

Branża:
Półprzewodniki
Technologie:
C#, .NET, WCF, WPF
Opis:

Firma rozwijająca oprogramowanie wspierające proces produkcji urządzeń przewodnikowych potrzebowała wsparcia specjalistów w C# do rozwoju swojego projektu. Celem było ulepszenie systemu i przystosowanie go do nowych standardów.

Model:
Team Outsourcing
Czas trwania:
Od lipca 2017
Unterstützung bei der Entwicklung eines Online-Prüfungssystems

Wsparcie rozwoju systemu do egzaminowania online oraz platformy e-learningowej

Klient:
Logo gast - 3
Branża:
Edukacja
Technologie:
Java, Springboot, JavaScript, Angular, CSS, HTML, My SQL
Opis:

g.a.s.t. e. V. / TestDaF-Institut, niemiecka instytucja oferująca testy potwierdzające znajomość języka niemieckiego, potrzebowała opracować cyfrową platformę egzaminacyjną dla swoich produktów. W tym celu poszukiwała doświadczonego zespołu programistów Java.

Model:
Team Outsourcing
Czas trwania:
od września 2017

Pozostałe projekty

/ Projekty z których jesteśmy dumni