9 wskazówek jak znaleźć wiarygodnego partnera w rozwoju oprogramowania

/ 11.06.2023 Biznes

Jako CEO średniej wielkości firmy doskonale zdajesz sobie sprawę z wyzwań związanych z rozwojem działalności. Spadek liczby nowych projektów, walka o zatrudnienie wykwalifikowanych talentów i strach przed utratą klientów na rzecz konkurencji to tylko niektóre z przeszkód utrudniających postęp.   Przedsiębiorstwa napotykają ograniczenia w swojej innowacyjnej działalności, w szczególności z powodu niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Według badań Deloitte przeprowadzonych w Niemczech, tylko 11% średniej wielkości firm korzysta z technologii przetwarzania w chmurze, a większość z nich wykorzystuje jedynie podstawową infrastrukturę cyfrową ze względu na kwestie związane z architekturą, know-how i personelem. Co więcej, wiele firm średniej wielkości posiada własne oprogramowanie o bardzo długim cyklu życia (8+ lat). Często prowadzi to do problemów z utrzymaniem niezbędnej wiedzy technologicznej. W tym kontekście wsparcie i doradztwo ze strony odpowiednich zewnętrznych partnerów IT może być przydatne i pomocne. W tym wpisie na blogu omówimy kluczowe kwestie związane z wyborem partnera, który może wesprzeć cyfrową transformację i pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań.

Czym tak naprawdę jest partner w zakresie rozwoju oprogramowania?

Partner IT to najczęściej zewnętrzny podmiot, specjalistyczna firma zajmująca się rozwojem oprogramowania, która współpracuje z przedsiębiorstwem w celu zapewnienia wiedzy specjalistycznej, zasobów i wsparcia w zakresie opracowywania i wdrażania rozwiązań programowych. Takie partnerstwo to obejmuje współpracę przy projektowaniu, opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji lub systemów oprogramowania dostosowanych do konkretnych potrzeb firmy. To, w jakim zakresie zewnętrzny partner jest zaangażowany w rozwój oprogramowania, zależy od specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Może świadczyć kompleksowe usługi programistyczne, począwszy od analizy wymagań i projektowania po kodowanie, testowanie i wdrażanie. Alternatywnie, może skupić się na konkretnych aspektach rozwoju oprogramowania, takich jak rozwój front-endu lub back-endu, rozwój aplikacji mobilnych lub konfiguracja architektury chmury.

9 wskazówek w zakresie odpowiedniego partnera w rozwoju oprogramowania dla firm

1. Dogłębne zrozumienie i wsparcie

Firma zewnętrzna, która jest dobrym partnerem, dobrze rozumie wyzwania związane z tworzeniem oprogramowania i wspiera cyfrową transformację. Poświęca odpowiednią ilość czasu na zrozumienie konkretnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i dostosowanie się do jego celów biznesowych. Dzięki jasnemu zrozumieniu twoich celów, mogą zaoferować dostosowane rozwiązania, które sprostają twoim unikalnym wyzwaniom. Oceniając potencjalnych partnerów, szukaj tych, którzy wykazali się doświadczeniem w skutecznym zrozumieniu i rozwiązywaniu podobnych problemów dla innych średnich przedsiębiorstw. Oceń ich doświadczenie zarówno w rozwoju front-endu, jak i back-endu, aby upewnić się, że mogą uzupełnić twoją wiedzę i umożliwić ci obsługę kompletnych projektów, a nie tylko ich części. Wymaga to zatem kompetentnych programistów, których punkt widzenia będzie podobny do Twojego, aby mogli w Twoim języku, opracować rozwiązania dla Twoich narzędzi i procesów.   Współpracując z zespołem, który rozumie twój problem związany z tworzeniem oprogramowania, możesz wykorzystać ich doświadczenie, aby stworzyć lepsze miejsce pracy dla swoich inżynierów i stymulować rozwój firmy.
 • Wskazówka dla Ciebie: Sprawdź metody badania potrzeb potencjalnych partnerów.
Jeżeli partner zewnętrzny pracuje w modelu Team/Staff Outsourcing — sprawdź, czy wystarczająco zrozumiał profil programisty i projekt, który na niego czeka. Czas to pieniądz. Czasami skutecznie, nie oznacza długo. Być może stosują formularze badania potrzeb typu – Job Opening Template – jeżeli tak – to już jest dobry znak! Jeżeli pracują w modelu Project Outsourcing również sprawdź, w jaki sposób badają Twoje wymagania projektowe, czy też jakie kroki proponują — być może zapraszają na warsztaty, stosują metody poznania domeny biznesowej typu Event Storming lub Design Thinking — jeżeli dostaniesz ofertę od Software House’u bez przeprowadzenia warsztatów, bądź pewien, że projekt może wynieść więcej, niż zakładano.

2. Doświadczenie w zakresie modernizacji i innowacji

Stagnacja w rozwoju firmy, utrata projektów oraz trudności w zatrudnianiu i zatrzymywaniu pracowników są często spowodowane przestarzałą technologią. Starszy kod i przestarzałe systemy utrudniają podejmowanie nowych projektów. Aby temu zaradzić, przedsiębiorstwo potrzebuje partnera z doświadczeniem w zakresie modernizacji i innowacji. Powinien on mieć doświadczenie w zakresie:
 • Wnikliwego zrozumienia istniejącej infrastruktury technologicznej
 • Strategii modernizacji w celu usprawnienia procesów obecnej infrastruktury
 • Budowy nowej architektury, zgodnej z aktualnymi standardami branżowymi.
Średnie firmy potrzebują innowacyjnych i aktualnych rozwiązań opracowanych przez doświadczonych senior developerów, ale również umiejętności budowania na tym, co już istnieje.  Taka modernizacja cyfrowa nie tylko pomoże utrzymać konkurencyjność na rynku, ale też “otworzy drzwi” do nowych źródeł przychodów i zwróci uwagę nowych odbiorców. Cykl życia oprogramowania
 • Wskazówka dla Ciebie: Czasami słyszy się takie zdanie, że „ten projekt łatwiej napisać od nowa niż przerabiać”. Z punktu widzenia programistów jest to często słuszne podejście, szczególnie jeśli kod nie jest dobrze napisany. Jednak z biznesowego punktu widzenia taka droga zwykle nie ma sensu, ponieważ lepiej go etapami refaktoryzować (zmieniać, modyfikować bez zmiany funkcjonalności), aniżeli pisać wszystko od nowa. Sprawdź zatem, czy partner stara się zrozumieć Twoje problemy projektowe, czy bez wysiłku lub konkretnych argumentów przekonuje do napisania nowej aplikacji.

3. Priorytety w zakresie bezpieczeństwa

Niezawodny partner w zakresie rozwoju oprogramowania musi obecnie priorytetowo traktować bezpieczeństwo systemów. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa stale ewoluują, a Twoja firma musi być chroniona. Dlatego koniecznie powinieneś się upewnić, że wybrany partner przestrzega najlepszych praktyk branżowych, stosuje solidne środki bezpieczeństwa i przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych. Dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu systemu można ograniczyć ryzyko naruszenia danych i chronić poufne informacje, zdobywając zaufanie klientów i zmniejszając obawy przed ich utratą na rzecz konkurencji.
 • Wskazówka dla Ciebie: Sprawdź, czy dany SH posiada certyfikaty ISO9001 czy ISO27001. Dane certyfikaty pokazują już pewną świadomość partnera odnośnie bezpieczeństwa, a wprowadzenie certyfikatów wymaga poukładania wewnętrznie procesów, przygotowania całego biura do nowej rzeczywistości i poświęcenia na to dużej ilości czasu. Partner posiadający certyfikaty jest synonimem bezpieczeństwa.

4. Lojalność, uczciwość i jakość usług

Wybierając partnera IT, priorytetowo traktuj takie cechy jak lojalność, uczciwość i zaangażowanie w Twój sukces. Firma zewnętrzna, która jest godna zaufania, nie tylko koncentruje się na bezpośredniej współpracy z klientami końcowymi, ale także priorytetowo traktuje sukces i rozwój Twojej firmy. Oznacza to zrozumienie potrzeb biznesowych, zapewnienie wyjątkowej obsługi i dostosowanie swoich celów do Twojego przedsiębiorstwa. Szczerość w komunikacji jest najważniejsza. Niezbędna jest regularne zapewnianie informacji zwrotnej, słuchanie Twoich potrzeb otwarta komunikacja na temat wszelkich wyzwań czy obaw.  Przejrzysta i oparta na współpracy relacja sprzyja zaufaniu i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w trakcie trwania partnerstwa. Ponadto należy szukać partnera, który wykazuje empatię w procesie. Powinien on rozumieć unikalne wyzwania stojące przed średnim przedsiębiorstwem i być pasjonatem wspólnego osiągania sukcesów.
 • Wskazówka dla Ciebie: Software House’y w Polsce czy innych krajach oferujących usługi dostarczania programistów działają obecnie bardziej jak agencje rekrutacyjne niż partner w zakresie tworzenia oprogramowania. Aby zweryfikować, jak działa firma, powinieneś znaleźć odpowiedź na następujące pytanie:
Czy dostaniemy do opieki Customer Success Manager’a, który regularnie będzie się z nami spotykać i dbać proaktywnie o relacje i zadowolenie klienta z pracy programistów?
Jest to istotne, ponieważ brak osoby kontaktowej może oznaczać, że firma działa jako agencja rekrutacyjna, nie zna się na rozwijaniu oprogramowania lub nie ma wystarczająco dużo ludzi do tego typu ról.

5. Outsourcing powinien zawsze być również nearshoringiem

Gdy średnie przedsiębiorstwa decydują się na zaangażowanie zewnętrznych partnerów IT do wspierania rozwoju ich sieci, partnerzy ci powinni mieć możliwość jak najszybszego wdrożenia się na miejscu. Wymagają tego procesy zachodzące w typowym niemieckim średnim przedsiębiorstwie. W tym celu konieczne jest, aby firma partnerska mogła w krótkim czasie komunikować się ze swoim zespołem oraz bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi w firmie. Regularne spotkania ze Scrum Masterem, Product Ownerem i Kierownikiem Projektu są tego niezbędnym warunkiem. Zewnętrzny partner IT powinien być w stanie szybko interweniować w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów i próbować rozwiązać je bezpośrednio na miejscu.  Co więcej, w przypadku złożonych wymagań w fazie wdrożenia, zewnętrzni programiści powinni mieć możliwość pracy w siedzibie firmy przez ściśle określony czas. Role w Scrum Jeśli wcześniej nie korzystałeś z usług firm zewnętrznych, dobrze jest bezpośrednio skontaktować się z nim w dowolnym momencie i odwiedzić go na miejscu.
 • Wskazówka dla Ciebie: Sprawdź, czy partner jest gotowy na okres wdrożenia programistów u Ciebie na miejscu przez tydzień, dwa lub nawet miesiąc. A później czy jest w stanie regularnie odwiedzać Cię w siedzibie.

 6. Znajomość języków obcych u specjalistów

Sprawna komunikacja w firmie, czy to z klientami, partnerami czy pracownikami, jest kluczowym narzędziem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Bez niej nie da się prawidłowo podejmować ważnych działań i decyzji. Kiedy współpracują ze sobą pracownicy pochodzący z różnych kultur i posługujący się różnymi językami, istnieje nie tylko ryzyko nieznajomości języka drugiej osoby, ale także ryzyko, że wypowiedzi zostaną źle zrozumiane z powodu rutynowych zachowań komunikacyjnych. Nie tylko projekt czy plan jest narażony na ryzyko niepowodzenia. Klimat biznesowy zależy również w dużej mierze od możliwie zrozumiałej komunikacji. Jasna i regularna komunikacja oraz współpraca, są szczególnie ważna dla dalszego rozwoju istniejących systemów. Średnie przedsiębiorstwa w Niemczech i Austrii wolą posługiwać się językiem niemieckim. Dlatego przy wyborze partnerskich firm z obszaru IT ważne jest, aby ich pracownicy mieli odpowiednie umiejętności językowe. Dotyczy to nie tylko kierowników projektu z firmy partnerskiej, ale również ich menedżerów i ekspertów SW/IT.
 • Wskazówka dla Ciebie: Sprawdź nie tylko kompetencje językowe programistów, ale podpytaj również oto co partnerzy robią wewnętrznie, aby pielęgnować umiejętności językowe swoich pracowników? Może zatrudniają native speaker’ów? Może kupują extra godziny z lektorami? Może sami tworzą kursy językowe IT dla programistów? – ciekawe pytanie, może wiele pokazać odnośnie sytuacji finansowej oraz employer branding’owej firmy.

 7. Podobne wartości kulturowe

Wspólne wartości kulturowe w życiu biznesowym dotyczą na przykład takich pojęć, jak uczciwość, pracowitość i określona etyka pracy, ale także umiejętność otwartej komunikacji, zdolność do mówienia również czasem „nie” i możliwość zadawania pytań, co ma ogromne znaczenie przy tworzeniu oprogramowania bazującego na metodyce Agile. Jednak warunkiem udanej współpracy jest również zamieszkiwanie w tej samej strefie czasowej (CET), podobny harmonogram urlopów i dni wolnych od pracy oraz ogólna znajomość specyfiki kultury pracy. Poza tym, wartością kulturową jest również gotowość każdego dewelopera do programowania „Legacy” nawet w technologiach, które nie są najnowocześniejsze. Zaczyna się to już od rekrutacji odpowiednich pracowników.
 • Wskazówka dla Ciebie: ten punkt wynika bezpośrednio z powyższego. Nie ma kultury bez języka. To znajomość języka pomaga lepiej zrozumieć kulturę drugiego kraju. Podpytaj swojego partnera, jakie różnice kulturowe widzi w pracy między swoim rynkiem, a rynkiem klienta czy w jaki sposób stara się eliminować różnice kulturowe w międzynarodowych zespołach.

8. Rekrutacja i regularne wsparcie dla programistów

Warto sprawdzić jak software house’y rekrutują swoich programistów. Często bywa, że niektóre firmy  w Polsce funkcjonują bardziej jako agencje rekrutacyjne. Weryfikują jedynie pobieżnie kompetencje techniczne programistów, ponieważ dysponują jedynie rekruterami i brak u nich programistów. Jeżeli zależy Ci na szybkim dostarczeniu pracowników, to ten model jest dla Ciebie, jeżeli jednak myślisz o współpracy z Software House’, strategicznie i długofalowo, firma powinna sama przeprowadzać rekrutacje techniczne i brać ich koszt na siebie.
 • Wskazówka dla Ciebie: Bardzo ważne jest również sprawdzenie, co Twój partner biznesowy robi, aby wzmacniać relacje programista – software house.  Zdarzają się sytuacje, że partner nie robi niczego, co pozwoliłoby budować kulturę firmy i więź między pracownikiem, a software house’m, czego skutkiem jest najczęściej szybka zmiana projektu. Popytaj partnera, kto z ich strony opiekuje się programistami, czy programiści dostają wsparcie HR Business Partner, czy mogą się rozwijać (uczęszczać na kursy, szkolenia)? Czy posiadają wewnętrzne techniczne gildie, gdzie programiści mogą wymieniać się wiedzą i budować relacje z innymi członkami firmy, niekoniecznie z jednego projektu? Czy organizowane są różnego rodzaju eventy?

9. Model finansowania

W dzisiejszych czasach bywa, że założyć spółkę można z dnia na dzień, dlatego warto sprawdzić, w jaki sposób finansowane są prace software house’ów oraz kto jest jej właścicielem
 • Wskazówka dla Ciebie: . Można  podpytać partnera czy są wspierani przez inne zewnętrzne podmioty typu Venture Capitals czy Business Angels czy są niezależnym finansowo podmiotem.

Podsumowanie

Powyższe argumenty pokazują, że wiarygodny partner w zakresie rozwoju oprogramowania ma doświadczenie we współpracy z firmami w celu zapewnienia wiedzy technicznej, zasobów i wsparcia w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań programowych. Odgrywa kluczową rolę w pomaganiu firmom w osiąganiu ich celów w zakresie rozwoju oprogramowania, pokonywaniu wyzwań technicznych i napędzaniu transformacji cyfrowej. Aby mieć pewność, że Twój przyszły partner biznesowy spełni Twoje oczekiwania, sprawdź inne ciekawe elementy – zapytaj otwarcie, co wyróżnia ich w porównaniu do innych firm – być może mają założoną spółkę w Niemczech? A może współpracują z kancelarią prawną w Niemczech, która pomaga przy tworzeniu umów po niemiecku i wg niemieckiego prawa? Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak rozpocząć współpracę z zewnętrznym partnerem IT, skontaktuj się z nami, a chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i wyjaśnimy nurtujące kwestie.
Kategoria: Biznes


Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)