Angular vs. React

Angular vs React? Która technologia jest bardziej stabilna dla większych przedsiębiorstw?

/ 11.07.2023 Angular

Jest takie popularne powiedzenie o programowaniu front-endowym:  „Nowy dzień, nowy framework” wskazujący na dynamiczne zmiany w zakresie technologii. Według danych Statista z 2022 roku na drugim miejscu popularności z 25 frameworków oprogramowania znajduje się React.js, używany przez 42,62% programistów, a inne popularne narzędzie – Angular stosuje 20,39% ankietowanych.    Chociaż ciągle pojawiają się nowe, atrakcyjne technologie, coraz częściej wyścig w kierunku modnych innowacji powoli ustępuje miejsca dojrzałości i stabilności. Jest to szczególnie istotne w projektach o dużej skali. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną,  firmy muszą być na bieżąco z najnowszymi technologiami, jednak ważne są też takie kwestie jak kompatybilność, obecność programistów na rynku w danej technologii czy też potencjalne zakłócenia w bieżących operacjach. Równoważenie potrzeby innowacji ze stabilnością istniejących systemów jest prawdziwym wyzwaniem.

Dlaczego ważna jest ostrożność w zakresie wyboru technologii?

Zacytuję doświadczonego programistę, dzielącego się swoimi spostrzeżeniami przy wyborze technologii do projektu:
„Na początku interesuje cię wszystko, co najnowsze i błyszczące. Niestety praktyka pokazuje, że łatwo się na czymś pośliznąć, a najlepiej wychodzi to, co sprawdzone przez tysiące firm i korporacji.  Dlatego w dużych projektach stosuję bardziej ugruntowane technologie, takie jak React lub Angular niż frameworki, które pojawiły się ‘wczoraj’” (Nikolaj Osadcij, Full-Stack Developer).
W tym artykule skupimy się na porównaniu Angular i React w kontekście projektów dla dużych firm, aby zastanowić się, w jakiej sytuacji wykorzystać każdy z nich. Jaki mają wpływ na wydajność pracy i wrażenia użytkowników końcowych?

Czym jest React?

React to biblioteka JavaScript opracowana przez Facebooka i skoncentrowana na budowaniu interfejsów użytkownika. Opiera się ona na możliwości ponownego wykorzystania komponentów. Najczęściej React wybiera się do budowy aplikacji internetowych, w których wyświetlane dane są regularnie zmieniane. React ma dużą i aktywną społeczność, co zaowocowało rozwojem różnych bibliotek, wokół Reacta, takich jak React Router (routing), czy Redux (zarządzanie stanem). Z kolei kompletny framework Next.js, który współpracuje z React.js w ramach budowania interfejsów zapewnia dodatkową strukturę i pomaga w optymalizacji aplikacji.

Kluczowe funkcje Reacta: 

 • Wirtualny DOM: Oznacza, że zmiany w interfejsie użytkownika są najpierw wprowadzane wirtualnie, a React skutecznie aktualizuje tylko niezbędne części rzeczywistego DOM, dzięki temu, operacje na drzewie DOM są bardziej wydajne i skutkują szybszym renderowaniem strony
 • JSX: React wykorzystuje JavaScript XML, który upraszcza proces definiowania struktury i układu komponentów oraz ich renderowania.
 • Architektura oparta na komponentach: React stosuje modułowość i używanie komponentów w celu budowania interfejsów użytkownika. Każdy komponent z osobna zarządza własnym stanem i może przekazywać dane do komponentów podrzędnych za pośrednictwem właściwości (props).
 • Jednokierunkowy przepływ danych: Dane przepływają od komponentów nadrzędnych do podrzędnych, co pomaga w utrzymaniu przewidywalnego zarządzania stanem.
 • React Hooks: Hooki, które zostały dodane do Reacta w wersji 16.8 umożliwiają komponentom funkcyjnym dostęp do stanu i innych właściwości biblioteki.
Największe firmy korzystające z React to m.in. Instagram, Facebook, New York Times, Netflix, Dropbox, WhatsApp. Wszystkie te duże marki wykorzystywały bibliotekę React.js do określonych celów podczas tworzenia dodatkowych lub podstawowych funkcji swoich produktów.

Czy React sprawdzi się w projektach o dużej skali? 

React może być używany w projektach korporacyjnych, ponieważ pozwala tworzyć skalowalne i wysoce wydajne aplikacje. Poza tym jest łatwy do nauczenia, ma dużą i aktywną społeczność programistów i jest wspierany przez jedne z największych firm z branży technologicznej. Jednak może niekiedy komplikować pracę zespołową, ponieważ inni programiści muszą najpierw nauczyć się istniejących zależności. W React trzeba samemu ułożyć układankę komponentów, wiedzieć jakie dodatkowe biblioteki ze sobą współpracują, żeby aplikacja działała bez problemu.  Z pewnością można go wykorzystać do zbudowania całej front-endowej części aplikacji lub strony, ale sukces projektu będzie zależny od znajomości i doświadczenia programisty z technologią. Większą skalowalność i lepszą jakość kodu można uzyskać instalując bibliotekę Typescripta w  React. Choć nauczenie się go wymaga wysiłku, długoterminowe korzyści, jakie zapewnia on pod względem jakości kodu, produktywności programistów i współpracy, przewyższają trudności. Przejdźmy teraz do porównania go z inną popularną frontendową technologią — Angularem.

Czym jest Angular?

Angular jest to kompleksowy framework do budowy aplikacji internetowych, opracowany i utrzymywany głównie przez Google. Umożliwia on programistom tworzenie dynamicznych, jednostronicowych aplikacji (SPA) i zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji upraszczających proces programowania. Angular działa w architekturze Model-View -Controler (MVC), w którym komponenty są odpowiedzialne za kontrolowanie widoków i obsługę przepływu danych między modelem a widokiem. Jeśli w między komponentami występują jakieś konflikty, to w Angular można szybko je naprawić. Z kolei w React nie jest łatwo szybko znaleźć rozwiązanie, ponieważ między komponentami może istnieć wiele kombinacji. Do innych cech Angulara należy spójność i łatwość utrzymania w dużych projektach. 80% projektów, w których stosuje się Angular to aplikacje do obsługi administracji, niewidoczne dla klientów takie jak np. Systemy CRM, ERP. W odróżnieniu od React’a, gdzie każdy może napisać architekturę według swojego uznania, w Angular, kiedy nowa osoba wejdzie do projektu, wie od razu, czego może się tu spodziewać, zna wszystkie standardy. Każdy indywidualny projekt ma podobną strukturę i w dużej mierze wykorzystuje te same komponenty. Oznacza to, że każdy projekt jest do siebie podobny, jeśli chodzi o strukturę, znaczniki i kod. Ogólnie rzecz biorąc, przewidywalność działań ułatwia pracę zespołową.

Angular oferuje potężny zestaw funkcji, jego kluczowe cechy obejmują: 

 •  TypeScript: Angular jest napisany w języku TypeScript, który umożliwia opcjonalne statyczne typowanie oraz programowanie obiektowe oparte na klasach, dzięki czemu jest bardziej skalowalny i łatwiejszy w utrzymaniu.
 • Dyrektywy: Angular zapewnia bogaty zestaw dyrektyw, które pozwalają rozszerzyć HTML o niestandardowe atrybuty i zachowania. Służą one do manipulowania DOM, dodawania detektorów zdarzeń, kontrolowania, czy  renderowania.
 • Szablony: Angular używa szablonów HTML do definiowania struktury i układu widoków aplikacji.
 • Dependancy Injection: Angular ma wbudowany system zarządzania zależnościami między różnymi komponentami. Oznacza to, że wcześniej używane wiązania pomiędzy komponentami zostały usunięte, a zamiast nich wprowadzono “zarządcę”, który zajmuje się tworzeniem obiektów zależności na życzenie klasy, która tych ich potrzebuje.
 • Routing: Moduł routingu umożliwia określenie ścieżek nawigacji i obsługę routingu w aplikacji oraz po stronie klienta
 • Rozszerzenia RxJS: Angular wykorzystuje rozszerzenie reaktywne potężną bibliotekę do obsługi kodu asynchronicznego lub opartego na wywołaniach zwrotnych, takich jak obsługa żądań HTTP i zarządzanie strumieniami danych.

Czy Angular sprawdzi się w złożonych projektach? 

Angular jest samodzielnym frameworkiem do programowania front-end i może być używany do tworzenia forów, portali korporacyjnych, platform giełdowych, list nieruchomości itp. Największe firmy korzystające z Angular to:
 • GitHub (forum)
 • Informacje Google
 • Forbes
 • Portal deweloperski Deutsche Banku
Angular to potężne narzędzie, które służy do tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji i stron internetowych. angular vs react comparison

Przykład projektu w Angular – portal dla Deutsche Bahn

W projekcie dla firmy N4 z Lipska wspieramy zespół we wdrażaniu aplikacji internetowej do obsługi zamówień Deutsche Bahn. Ze względu na zwiększone wymagania, w tym bezpieczeństwo IT, Deutsche Bahn AG szukała bardziej wydajnego, jednolitego i nowoczesnego rozwiązania. Celem aplikacji było uproszczenie procesu przetargowego, aby odejść od ręcznej pracy w Excelu i ułatwić realizację zadań. Aplikacja składa się z kilku etapów i może być używana w różnych rolach z różnymi uprawnieniami. Angular został wykorzystany do front-endu projektu. Rezultatem jest rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność i doskonałą użyteczność.

React czy Angular w 2023? Wybór zależy od skali i zaawansowania projektu

Podsumowując, React to lekka i elastyczna biblioteka, która doskonale sprawdza się w budowaniu interaktywnych interfejsów użytkownika, podczas gdy Angular to wszechstronny framework , który, choć jest trudniejszy w nauczeniu się, oferuje więcej wbudowanych rozwiązań, co ułatwia dalszą pracę zespołową. Wybór pomiędzy React i Angular zależy od wielu indywidualnych czynników takich jak wymagania projektu, doświadczenie Twojego zespołu i osobiste preferencje. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat zastosowania odpowiedniego narzędzia w swoim projekcie lub szukasz dedykowanych programistów, zachęcamy do skonsultowania się z ekspertami frontend-endu w VM Software. Chętnie doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań. Możesz również zapoznać się z naszymi projektami budowanymi dla klientów z Niemiec.
Kategoria: Angular


Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)