Jak zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze?

/ 30.07.2023 Rozwój w chmurze

Obecnie wiele firm zdaje sobie sprawę z konieczności migracji do chmury. Wiąże się to jednak z reorganizacją procesów pracy i obowiązków w dziale IT, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa. Większość osób odpowiedzialnych obawia się potencjalnego naruszenia swoich wrażliwych danych, co znacznie opóźnia proces migracji.  Mimo wszystko firmy są coraz bardziej zaangażowane w przeniesienie zasobów firmowych do chmury. Według badań Statista, w 2022 roku 84 proc. ankietowanych firm w Niemczech stwierdziło, że korzystało już z usług w chmurze (prywatnej lub publicznej). Według ustaleń IDC  przeprowadzonych wśród niemieckich firm, wynika, że wdrożenie rozwiązań chmurowych stało się więc podstawowym i niezbędnym elementem cyfryzacji, którą 52 procent użytkowników postrzega jako kluczowe wyzwanie. Najczęstszym powodem do obaw stają się kwestie bezpieczeństwa danych. Na przykład ankieta przeprowadzona przez firmę audytorsko-konsultingową PwC, wśród menedżerów IT w Niemczech podaje, że ponad 80 procent z nich nie postrzega swoich firm jako optymalnie chronionych przed cyberatakami. Wynika to z faktu, że wiele przedsiębiorstw nadal korzysta z oddzielnych rozwiązań zabezpieczających lokalnie i w chmurze. Tworzy to silosy, które uniemożliwiają centralne zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem i utrudniają administrację, co doprowadza do luk w zabezpieczeniach. Skąd użytkownicy mogą mieć pewność, że usługi chmurowe prawidłowo obsługują dostarczone dane z punktu widzenia bezpieczeństwa IT? Obowiązuje następująca zasada: zaufanie jest dobre, kontrola jeszcze lepsza. W tym artykule omówimy najczęstsze obawy związane z migracją do chmury, sposoby zabezpieczania danych oraz zastanowimy się nad najlepszym rozwiązaniem chroniącym zasoby danych w przedsiębiorstwach.

Jakie są najczęstsze obawy w związku z przejściem do chmury?

Firmy mogą odczuwać niepewność w związku z procesem migracji do chmury, wynika to między innymi z obaw o to, czy powierzając dane zewnętrznemu dostawcy, narazimy wrażliwe dane na niebezpieczeństwo ich utraty, potencjalnego naruszenia, czy nieautoryzowanego dostępu. Co jeszcze może wpłynąć na opóźnienie procesu migracji?  1. Brak kontroli   Gdy firmy migrują swoje dane i aplikacje do chmury, zrzekają się części kontroli nad swoją infrastrukturą. Taka utrata może wywoływać obawy organizacji, ponieważ mogą one czuć się mniej zdolne do skutecznego zarządzania i monitorowania swoich danych i dostępu do nich określonej grupy użytkowników. 2. Konflikt z RODO   Wybierając dostawcę chmury, firmy powinny wiedzieć, czy dostawca utrzymuje lokalizacje serwerów poza UE lub w USA. Jeśli w USA istnieją serwery w chmurze, rząd USA uzyskuje dostęp do danych przechowywanych w chmurze na żądanie poprzez „CLOUD Act”. Przekazywanie danych osobowych organom USA w ramach tej ustawy jest sprzeczne z regulacjami zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Może to prowadzić do problemów dla firm, ponieważ art. 82 RODO daje prawo do podjęcia w takim przypadku działań przeciwko osobie odpowiedzialnej i przetwarzającemu dane. 3. Zakłócenia biznesowe  Awarie lub przestoje usług w chmurze mogą mieć wpływ na działalność biznesową, prowadząc do potencjalnych zakłóceń i strat finansowych.  Firmy często mają złożone środowiska IT z istniejącymi starszymi systemami i aplikacjami. Migracja tych systemów do chmury i zapewnienie płynnej integracji może być złożonym i czasochłonnym procesem. 4. Koszty  Chociaż usługi w chmurze oferują skalowalność i korzyści w zakresie oszczędności kosztów, mogą pojawić się obawy dotyczące ogólnych kosztów migracji do chmury i bieżących wydatków operacyjnych. Firmy mogą obawiać się nieprzewidzianych wydatków, jak podwyżki cen lub trudności w dokładnym oszacowaniu wykorzystania i kosztów usługi. 5. Dostępność 24/7  Dostęp do danych firmy musi być zagwarantowany przez całą dobę. Bezpieczna chmura oznacza również, że wszystkie zaangażowane systemy i sieci muszą być odporne na awarie.

Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa dla danych w chmurze?

Ogólnie rzecz biorąc, chmura jest jednak tak samo bezpieczna, a nawet bardziej bezpieczna niż dysk twardy, fizyczny serwer czy centrum danych. Wynika to z faktu, że dane przechowywane w chmurze są zazwyczaj szyfrowane, ponadto duże firmy zajmujące się przetwarzaniem w chmurze zatrudniły jednych z najlepszych na świecie ekspertów ds. bezpieczeństwa danych, którzy przechowują je w wielu miejscach na wypadek awarii sprzętu lub naruszenia bezpieczeństwa części systemu. Okazuje się, że do tej pory większość największych naruszeń danych dotyczyła tradycyjnego oprogramowania na serwerach lokalnych, a nie danych przechowywanych w chmurze.  Jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest niezawodny. Stąd przesyłanie plików do chmury, która została nieświadomie zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, może potencjalnie zagrozić przechowywanym danym i znacznie zwiększyć ryzyko zainfekowania urządzenia używanego do uzyskania dostępu do danych. Do najczęściej wymienianych zagrożeń należą m.in: 
 • Naruszenia danych: Dostawcy usług w chmurze przechowują ogromne ilości wrażliwych danych dla wielu klientów, co czyni ich atrakcyjnymi celami dla cyberprzestępców. Jeśli dojdzie do naruszenia, może to doprowadzić do ujawnienia poufnych informacji, strat finansowych i uszczerbku na reputacji firmy.
 • Niezabezpieczone interfejsy API: Jeśli są źle zaprojektowane lub mają luki w zabezpieczeniach, mogą zostać wykorzystane przez atakujących w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych i usług.
 • Zagrożenia wewnętrzne: Pracownicy, wykonawcy lub inne osoby mające dostęp do infrastruktury chmury mogą nieumyślnie lub złośliwie narazić na szwank dane lub systemy.
 • Błędna konfiguracja: Nieprawidłowo skonfigurowane zasoby w chmurze, takie jak pamięć masowa, bazy danych lub ustawienia kontroli dostępu mogą prowadzić do luk w zabezpieczeniach.
 • Ataki typu DoS (Denial of Service): Usługi w chmurze mogą być celem ataków DoS, mających na celu przeciążenie infrastruktury i uniemożliwienie korzystania z usług legalnym użytkownikom.
 • Dzielona odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Jeśli wielu klientów korzysta z tych samych zasobów sprzętowych i oprogramowania, może to zwiększyć ryzyko wynikające z faktu, że naruszenie bezpieczeństwa jednego dzierżawcy wpływa na bezpieczeństwo i wydajność innych korzystających z tej samej infrastruktury.
Należy pamiętać, że technologia chmury szybko ewoluuje, a w związku z tym pojawiają się nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Obecnie cyberprzestępcy udoskonalają swoje techniki ataków, w tym form uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Aby skutecznie wykrywać, badać i reagować na złośliwe działania, niezwykle ważne jest wyprzedzanie ataków przez wnikliwą analizę zagrożeń. Organizacje muszą regularnie oceniać swoje środowiska chmurowe, przyjmować najlepsze praktyki i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i zagrożeniami bezpieczeństwa. Omówmy teraz najważniejsze praktyki dotyczące zapewniania bezpieczeństwa.

Trzy obszary zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze

1. Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo danym wrażliwym, ważne jest odpowiednie zabezpieczanie ich przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją i usunięciem. W zakres zabezpieczenia ścieżek transmisji wchodzi szyfrowanie danych i śledzenie ich przepływu.  Raport przeprowadzony przez TUV stwierdza, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo w chmurze, 39% firm myśli w szczególności o szyfrowanej transmisji danych do i od dostawcy usług w chmurze. Wśród firm zatrudniających mniej niż 500 pracowników odsetek ten wzrasta do 41 procent, Z drugiej strony, wśród firm zatrudniających więcej pracowników, tylko 38 procent podkreśla znaczenie szyfrowania danych. Przyjrzyjmy się bliżej jak szyfrowanie wpływa na bezpieczeństwo:
 •    Transmisji danych 
Większość dostawców usług w chmurze zapewnia szyfrowanie transmisji danych podczas przesyłania do lub pobierania danych z chmury. Technologie takie jak SSL/TLS, umożliwiają nawiązanie szyfrowanego połączenia, dzięki czemu dane pozostają bezpieczne w drodze z urządzenia końcowego do serwera i odwrotnie. Same dane pozostają nienaruszone przez tę technologię, tzn. nie są szyfrowane. Są one dostępne w postaci zwykłego tekstu na serwerze i u klienta i mogą być odczytywane przez każdego, kto ma do nich dostęp.
 •  Danych po stronie serwera  
Niektórzy dostawcy odpowiadają za szyfrowanie danych po stronie serwera. Oznacza to, że dane, które klienci przechowują w chmurze, są tam szyfrowane. Klient musi w tym zakresie zaufać dostawcy.
 •  Danych po stronie klienta 
W ramach ochrony danych Klient powinien sprawdzić typ połączenia, bramę i usługi zapory sieciowej oferowane przez dostawcę usług w chmurze. Do innych podstawowych środków bezpieczeństwa należy analiza technologii szyfrowania danych w stanie spoczynku i w transmisji, takie jak: AES, SSL/TLS, ścisłe metody uwierzytelniania i autoryzacji, separacja ról, HTTPS. Konieczne jest też szyfrowanie typu end-to-end (E2EE), dzięki któremu nie trzeba martwić o swoje dane, nawet jeśli u dostawcy chmury dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa. bezpieczeństwo danych w chmurze

2. Zarządzanie tożsamością i dostępem

Systemy powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały dostęp tylko autoryzowanym osobom. Sposób konfiguracji ról powinien również zapewniać, że uprawnienia do modyfikowania lub usuwania danych są ograniczone do odpowiednich użytkowników. Wymaga to odpowiedniego ograniczenia uprawnień i zastosowania szyfrowania w celu ograniczenia czytelności. Podobnie poświadczenia administratora i klucze szyfrowania muszą być chronione, aby zapewnić utrzymanie tych ograniczeń.

3. Lokalizacja serwera, a zgodność z prawem

Najbezpieczniejsze chmury charakteryzują się przede wszystkim lokalizacją serwera na terenie UE, ponieważ tam podlegają ścisłym wytycznym DSGVO w zakresie ochrony danych. Należy zachować ostrożność w przypadku usług w chmurze zlokalizowanych poza Europą. W przypadku tych usług obowiązują znacznie niższe wymagania w zakresie ochrony danych. Lokalizacja serwera ma ścisły związek z przestrzeganiem odpowiednich przepisów i praw, które mają zastosowanie do danych, np. dyrektywa RODO w sprawie ochrony danych osobowych obywateli UE.  Ogólnie rzecz biorąc, obowiązuje prawo o ochronie danych kraju, w którym znajduje się serwer. Dostawcy usług w chmurze, którzy reklamują „hosting w Niemczech”, podlegają zatem surowym niemieckim przepisom o ochronie danych. Te firmy to m.in Deutsche Telekom, dostawca hostingu STRATO, ale także mniejsze firmy chmurowe, takie jak CenterDevice. Inne firmy oferują „hosting w UE”. Obowiązują tutaj wytyczne dotyczące ochrony danych 95/46/WE i 2002/58/WE. Kraje UE mają również własne przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli chodzi o usługi chmurowe Amazon (AWS) i Azure posiadają swoje oddziały w Niemczech, np. Amazon obsługuje obecnie trzy centra danych w Europie: we Frankfurcie, Londynie i Dublinie.  Korporacje mogą zdecydować, że ich dane będą przechowywane wyłącznie na serwerach europejskich i nie będą przekazywane przez Stany Zjednoczone ani inne kraje.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych w chmurze?

Dzisiejsza nowoczesna chmura jest wyjątkowo bezpieczna i niezawodna, o ile dostawca usług w chmurze (CSP) dysponuje kompleksową, solidną strategią bezpieczeństwa zaprojektowaną specjalnie w celu ochrony przed ryzykiem i zagrożeniami. Większe firmy działające w chmurze dysponują zasobami pozwalającymi na utrzymywanie środków bezpieczeństwa w całym środowisku IT i aktualizowanie ich — jest to przedsięwzięcie wymagające dużych zasobów, które często przytłacza małe i średnie firmy. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że dostawca chmury tylko częściowo odpowiada za bezpieczeństwo danych. Bezpieczeństwo w chmurze podlega modelowi współodpowiedzialności, co oznacza, powinni o to zadbać zarówno dostawcy usług internetowych, jak i ich klienci. W zależności od modelu, tj. IaaS, PaaS lub SaaS, dostawca i firma dzielą się odpowiedzialnością za bezpieczne funkcjonowanie poszczególnych aplikacji i ochronę aplikacji. Usługi w chmurze są podzielone na następujące modele: 
 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – W tym modelu dostawca udostępnia infrastrukturę, na bazie której firma-użytkownik może zainstalować i korzystać z oprogramowania, np. systemu operacyjnego lub aplikacji.
Kto ponosi odpowiedzialność? W tym modelu usług w chmurze firma użytkownika ponosi znacznie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo niż w przypadku innych modeli. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: – Dokładnie ocenić model bezpieczeństwa dostawcy. Jest to ważne, ponieważ dostawcy czasami używają czasami używają różnych terminów dla podobnych pojęć. – Szyfrowanie danych w spoczynku i sprawdzenie, w jaki sposób szyfrowanie wpływa na usługi takie jak tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych. – Konsekwentne stosowanie aktualizacji zabezpieczeń. – Definicja zarządzania tożsamością i dostępem
 • Platforma jako usługa (PaaS) – Dostawca zapewnia i zarządza platformą sprzętową i programową. Firma użytkownika organizuje aplikacje na platformie i chroni aplikacje i dane.
Kto ponosi odpowiedzialność? W tym przypadku dostawca hostuje sprzęt i oprogramowanie w swojej infrastrukturze. Co sprawdzić?  – przeprowadzić analizę umów z dostawcami, a także zweryfikować środowiska i procesy dostawców. – zidentyfikować modele bezpieczeństwa i narzędzi, które są udostępniane firmie użytkownika. – upewnić się, że dane są szyfrowane podczas transmisji i przechowywania – zadbać o uniwersalność technologiczną — Interfejsy API, usługi bezpieczeństwa, a czasem nawet język programowania zależą od dostawcy. Dlatego warto wybrać język obsługiwany przez różnych dostawców, aby nie być od niego uzależnionym.
 • Software-as-a-Service (SaaS) – w tym modelu dostawca oferuje całe aplikacje jako usługi w chmurze. Firma użytkownika nie ma dostępu do infrastruktury i platformy i ma co najwyżej ograniczone indywidualne opcje tworzenia kopii zapasowych.
Kto ponosi odpowiedzialność? Aplikacje SaaS muszą być chronione w taki sam sposób jak inne aplikacje w firmie. Nie ma listy kontrolnej bezpieczeństwa, która działałaby jednakowo dla wszystkich aplikacji w ten sam sposób. Użycie określonych środków bezpieczeństwa zależy od organizacji, procesów biznesowych oraz metod i wymagań pracy. Co warto sprawdzić?  – W jaki sposób odbywa się uwierzytelnianie. – W umowach chmurowych i SLA należy zwrócić uwagę na to, kto jest właścicielem danych i co się z nimi dzieje po zakończeniu świadczenia usług oraz czy dostawca jest zobowiązany do zapewnienia wglądu w incydenty związane z bezpieczeństwem. odpowiedzialność za bezpieczeństwo w usługach chmurowych

Podsumowanie

Chociaż obecnie firmy wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym są nadal wszechobecne, jednak organizacje nie są bynajmniej bezbronne wobec niebezpieczeństw czyhających w tej sferze. Najważniejsza jest regularna analiza w celu rozpoznania zagrożenia i podniesienia własnego poziomu bezpieczeństwa. W zakres tego wchodzą zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Jeśli przedsiębiorstwo priorytetowo traktuje zapewnienie bezpieczeństwa w chmurze, z pewnością uchroni się przed wyrafinowanymi cyberatakami, które zmieniają się w czasie. Czy potrzebujesz doświadczonego partnera w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania?  Skontaktuj się z naszymi inżynierami. Chętnie pomogą opracować niezależne od dostawcy i specyficzne dla Ciebie koncepcje bezpieczeństwa w chmurze.  Źródła: 
 • secunet.com — Sojusz na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Technologii Informatycznej (BSI)
 • Niemcy bezpieczne w sieci – blog DSiN
Kategoria: Rozwój w chmurze


Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)