Jakie są korzyści z zastąpienia JavaEE przez Spring?

/ 24.08.2022 Java

Frameworki i platformy to narzędzia, które programiści wykorzystują do przyspieszenia i ułatwienia kodowania. Znajdują się one na najwyższym poziomie języków programowania; Rails dla języka Ruby, Django dla języka Python, a JavaEE dla języka Java.

Te rozszerzenia nie dotyczą jednak wyłącznie języków programowania. W zależności od potrzeb biznesowych i technicznych, firmy mogą wybrać Flask zamiast Django dla języka Python, Sinatra zamiast Rails dla języka Ruby lub Spring zamiast JavaEE dla języka Java.

Dziś chcę się skupić na ostatnim przypadku, czyli Spring Framework, strukturze aplikacji założonej w 2003 roku przez społeczność programistów Java. Zauważyli oni, że wykonywanie określonych zadań jest powolne podczas pracy z JavaEE, przede wszystkim dotyczy to zadań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem użytkownikami. Postanowili więc zbudować niezależne rozwiązanie typu open source, które przyspieszy ich pracę.

Nowa struktura Spring zawojowała świat programistów Java i jest ku temu kilka powodów.

1. Więcej programistów na rynku

JavaEE to platforma, na której firmy polegały w przeszłości, a większość użytkowników i programistów uważa ją już za rozwiązanie przestarzałe. W międzyczasie jednak na rynku pojawiły się lepsze rozwiązania, za którymi podążyli twórcy oprogramowania.

Ponieważ wiele dużych firm nadal korzysta z JavaEE, wciąż istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Można ich znaleźć, ale jest ich niewielu, i z tego powodu są drożsi, niż osoby specjalizujące się w nowoczesnych, popularnych frameworkach i platformach.

W 2021 roku frameworki Spring obejmowały odpowiednio 57,6% i 28,7% rynku. JavaEE i JakartaEE – 28,7% and 12,7%.

Firmy, które wybierają Spring, mają dostęp do większej puli programistów, co w 2022 roku jest krytycznym czynnikiem biznesowym dla wzrostu. Z kolei firmy, które pozostają przy JavaEE, mają wyższe koszty programowania ze względu na trudniejszy dostęp do specjalistów i na to, że są oni drożsi.

Jeszcze więcej programistów

Framework JavaEE obsługuje tylko jeden język programowania, Java, podczas gdy w Spring można użyć innego języka, Kotlin. To dwa bardzo podobne języki, a różnice między nimi są kosmetyczne.

Wybierając Spring, otwierasz się na pulę 2 milionów programistów obecnych na rynku.

2. Dostęp do najlepszych technologii

Spring to inicjatywa oddolna; od 20 lat ten framework jest tworzony i rozwijany przez niezależnych programistów, którzy chcą programować szybciej i efektywniej. Kiedy pojawiają się nowe technologie i narzędzia, społeczność Spring testuje je, wdraża i używa natychmiast.

Z kolei JavaEE jest własnością korporacji. Choć więc to również programiści rozwijają tę platformę, są zależni od procedur Oracle; każda decyzja przechodzi przez menedżera, który musi ją skonsultować z kolejnym menedżerem itd.

Niestety, zmiany w świecie programowania zachodzą szybciej niż decyzje w przedsiębiorstwach. Zanim więc Oracle i JavaEE wdrożą jakąś poprawkę, niezależna (i znacznie większa) społeczność Spring wprowadzi, przetestuje i poprawi ich kilkanaście.

Dlatego firmy korzystające z frameworka Spring otwierają się na najnowsze technologie w czasie rzeczywistym, a nie wtedy, gdy Oracle opublikuje poprawkę.

3. Tańsze utrzymanie infrastruktury

JavaEE wymaga dedykowanego serwera aplikacji, który zwiększa złożoność infrastruktury technologicznej i wymaga regularnego utrzymania. Framework Spring ma wbudowany, lekki i prawie bezobsługowy serwer aplikacji.

Dzięki rozwiązaniu Spring utrzymanie infrastruktury IT jest prostsze, a przez to tańsze i mniej podatne na ludzkie błędy.

4. Łatwiejsze skalowanie systemu (i firmy)

Spring obsługuje oprogramowanie w chmurze lepiej niż JavaEE i ułatwia skalowanie oprogramowania wraz ze wzrostem liczby klientów (użytkowników). Spring Cloud to zbiorcza nazwa modułów, które monitorują i optymalizują infrastrukturę w chmurze.

Jednym z tych modułów, który jest kluczowy dla skalowania technologii i biznesu, jest Load Balancing. Przesyła on zapytania systemowe równomiernie do wszystkich instancji aplikacji, dzięki czemu nawet podczas szczytów zajętości system nie zawiesza się.

5. Błędy są wychwytywane i naprawiane niższym kosztem

Spring, w porównaniu do JavaEE, oferuje bardziej złożone możliwości testowania. W przypadku JavaEE,  można testować tylko cały system, natomiast Spring pozwala na testowanie każdej z warstw aplikacji oddzielnie.

Dzięki bardziej złożonym możliwościom testowania firmy używające rozwiązań Spring mogą zidentyfikować więcej błędów jeszcze w trakcie procesu tworzenia oprogramowania. Im szybciej błąd zostanie wykryty, tym taniej można go naprawić (i tym mniej sfrustrowani są użytkownicy).

6. Szybka i aktywna pomoc

Spring jest rozwiązaniem typu open source, co oznacza, że każdy programista ma dostęp do kodu i może go rozwijać. W sposób naturalny rozszerza to liczbę aktywnych użytkowników frameworka.

Dzięki temu, gdy pojawia się problem technologiczny, programista Spring może zwrócić się do społeczności na niezależnych platformach i uzyskać odpowiedź w ciągu kilku minut.

Z drugiej strony, gdy pojawia się problem z JavaEE, programista musi zgłosić go za pośrednictwem oficjalnego formularza kontaktowego Java i czekać na odpowiedź pracownika firmy, co może trwać od kilku minut do kilku… tygodni.

7. Lepsze dostosowanie do rynku

Ponieważ framework Spring jest tworzony przez programistów niezależnie od procedur i oficjalnych wydań Oracle, jego nowe wersje są wydawane częściej. W rezultacie, nie ma rozległych, rewolucyjnych aktualizacji w Spring co dwa lata; zamiast tego, drobne ulepszenia pojawiają się regularnie.

Systemy oparte o framework Spring, są regularnie aktualizowane, dzięki czemu firmy nadążają za rzeczywistością technologiczną.

8. Wsparcie dla mikrousług

Gdy pojawiła się platforma JavaEE, systemy biznesowe były w większości technologicznymi monolitami; jednym rozbudowanym zintegrowanym systemem. Podobnie platforma JavaEE została opracowana dla architektury monolitycznej i w większości pozostała taka do dziś.

Dzisiejsze trendy technologiczne pokazują jednak wyraźnie, że przejście z systemów monolitycznych na mikrousługi jest nieuniknione. W nowoczesnych aplikacjach za poszczególne operacje, np. płatności, logowanie czy publikację zdjęć, odpowiada wiele niezależnych platform. Więc gdy jeden z elementów się zepsuje, nie trzeba zawieszać całego systemu, tylko pojedynczą instancję.

9. Szybsze programowanie

Spring oferuje kilka najnowszych rozwiązań technologicznych, które ułatwiają i przyspieszają pracę programistów. Dla dużej części programistów są one konieczne w pracy i nie wyobrażają sobie oni kodowania bez nich. Oto kilka przykładów.

Hot swapping – funkcjonalność Spring, która pozwala na wprowadzanie zmian w środowisku programistycznym w czasie rzeczywistym. W rozwiązaniu JavaEE, aby zobaczyć wprowadzone zmiany, należy przeładować aplikację.

Obsługa NoSQL – Spring obsługuje bazy danych NoSQL, czyli takie, które nie mają z góry ustalonej struktury. Rozwiązanie jest stosowane w aplikacjach wymagających dużej przepustowości i skalowalności.

Architektura warstwowa – Spring dzieli system na odrębne części, np. mikrousługi, usługi w chmurze, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne itp. Dzięki temu można budować szerszy zakres aplikacji niż w JavaEE, która obsługuje tylko struktury sieci Web.

Od programistów, z miłością

Framework Spring jest bardziej nowoczesny, skalowalny, szybszy i łatwiejszy w użyciu niż JavaEE. Jest stale rozwijany przez aktywną grupę programistów, którzy regularnie wydają nowe wersje i dbają o rozwój frameworka, gdyż sami bezpośrednio z niego korzystają.

Natomiast JavaEE powoli znika; trudno jeszcze przewidzieć jej koniec, ale rozwój tej platformy jest nieporównywalnie bardziej ograniczony niż frameworka Spring.

Z naszego doświadczenia w pracy z klientami DACH wynika, że ci, którzy pozostaną przy JavaEE, przestaną się rozwijać tak szybko jak konkurencja korzystająca z frameworka Spring – ze wszystkich wymienionych wyżej powodów.

Jeśli Twoja firma nadal działa na starej platformie, nie jest jeszcze za późno, aby przejść na nową.

 

Kategoria: Java


Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)