5 wskazówek jak pokonać powszechne przeszkody na drodze do transformacji cyfrowej

5 wskazówek jak pokonać powszechne przeszkody na drodze do transformacji cyfrowej

/ 28.02.2024 Biznes

Steve Jobs powiedział kiedyś, że większość sukcesów odniesionych z dnia na dzień, tak naprawdę zajęło dużo czasu. Jest to ściśle związane z realiami biznesowymi, jeśli chcemy osiągnąć sukces w ramach cyfryzacji firmy, trzeba to postrzegać nie jako krótki sprint, ale maraton, który wymaga wysiłku.  W tym artykule podzielimy się z Wami tym, na jakie 5 wyzwań w tym obszarze najczęściej wskazują managerowie w Niemczech i jak można je skutecznie pokonać. 

Choć cyfryzacja niewątpliwie obiecuje obiecującą przyszłość firmom i organizacjom, jest jednak postrzegana jako jedno z największych wyzwań transformacyjnych stojących obecnie za Niemcami, ponieważ postęp w tym obszarze ciągle jest opóźniony w stosunku do oczekiwań. 

Według rankingów 2022 przeprowadzonych przez Instytut Badań Ekonomicznych ZEW, Niemcy plasują dopiero na 18. miejscu wśród 21 wiodących gospodarek przemysłowych świata – wyprzedzają je takie kraje jak Irlandia, Belgia i Austria. Źródło: zew.de 

Choć w czasie pandemii Covid19 transformacja cyfrowa wyraźnie przyśpieszyła, z Raportu cyfrowego Europejskiego Centrum Konkurencyjności Cyfrowej za 2022 r.  wynika, że 94 procent liderów biznesowych jest zdania, iż Niemcy wciąż pozostają w tyle pod względem cyfryzacji. Pozytywne jest jednak to, że Niemniej jednak 49% menedżerów widzi duże szanse na to, możliwość szybkiego nadrobienia zaległości w przewidywalnej przyszłości. 

Przejście na cyfrowe modele biznesowe i technologie nie wynikają Niemczech z ograniczeń finansowych, jest to bardziej złożony proces, związany m.in z podejściem do innowacji, brakiem specjalistów na rynku pracy, czy wcześniejszymi błędami popełnianymi przy rozwoju infrastruktury przesyłowej. Przeszkody te obejmują aspekty technologiczne, organizacyjne, kulturowe i regulacyjne i mogą znacząco wpłynąć na wdrażanie strategii cyfryzacji. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich. 

1. Niewystarczająca ilość wykwalifikowanych pracowników na rynku. 

Według Manager Magazin „76 procent ankietowanych decydentów z 2000 dużych firm uznało brak wykwalifikowanych pracowników posiadających cyfrowe know-how za najważniejszą przeszkodę w cyfryzacji”. Wiele firm się z tym zgodzi, że dobrze wyszkoleni specjaliści IT są bardzo poszukiwani, a niemieckie firmy mają trudności ze znalezieniem i utrzymaniem utalentowanych specjalistów. Prowadzi to nie tylko do luki w sile innowacyjnej, ale także do niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu rynkiem międzynarodowym. Rozwiązanie tego problemu wymaga inwestycji w edukację, szkolenia i przyciąganie talentów z różnych środowisk. To wymaga czasu i zmian systemowych.  

Wiele firm uzależnia swój cyfrowy rozwój również od posiadania pracowników, pracujących w oparciu o umowę o pracę. Sądzą, że w takiej sytuacji pracownik będzie się rozwijał w firmie kolejne lata. Jednak rzeczywistość dynamicznie się zmienia, obecnie młodsze pokolenie szuka nowych technologii, wyzwań i ciekawych projektów, natomiast samo posiadanie pracownika w firmie nie daje gwarancji, że ta osoba zostanie w firmie. Co zrobić, gdy już teraz potrzebujesz określonych specjalistów do swoich projektów? 

Rozwiązanie? Nearshoring 

Nearshoring umożliwia dywersyfikację operacji lub procesów biznesowych do pobliskich lub sąsiednich krajów, zazwyczaj w tym samym regionie lub na tym samym kontynencie. Główną zaletą korzystania ze specjalistów w pobliskich krajach europejskich, takich jak Polska jest skrócenie czasu i kosztów podróży, łatwiejsza komunikacja ze względu tę samą strefę czasową i podobieństwa kulturowe. Dodatkowo, nearshoring może pomóc Twojej firmie elastyczność w czasie niepewnej sytuacji gospodarczej. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Dlaczego nearshoring w IT jest rozwiązaniem dla inflacji w 2023? 

2. Transfer wiedzy  

W ramach cyfryzacji ważną rolę odgrywa przejrzysta komunikacja i transfer wiedzy pomiędzy pracownikami. Szczególnie jest to istotne, gdy duża część wykwalifikowanych pracowników, pracujących w firmach od lat odchodzi na emeryturę. W związku z tym, że pracowali nad jakąś częścią aplikacji wiele lat, to dość często w firmach brakuje płynnego przepływu wiedzy do młodszych pracowników i zarządzania dokumentacją. Z kolei dane systemy są tak customowe, że młodsi pracownicy niekiedy stwierdzają, że tego doświadczenia nie użyją w innych firmach, ponieważ jest to rozwiązanie dedykowane tylko dla danej działalności. 

Obecne młodzi pracownicy o wiele precyzyjniej określają wartość swojej pracy w firmie. Często zastanawiają się, czy nauka danego systemu podniesie ich wartość na rynku pracy.  W takiej sytuacji warto przejść na rozwiązania technologiczne, które są publicznie znane i cenione oraz które wymagają tylko poznania specyfiki danego produktu, a nie nauki systemu od podstaw. Umożliwia to rozwój produktu przez nowe pokolenie, które jest na rynku pracy i zna dokumentację produktu. 

Rozwiązanie? Ekipa specjalistów, którzy kochają to co robią 

Pracowanie w zespołach projektowych jest bardzo motywujące, zwiększa kreatywność i sprawia i wpływa na skuteczność rozwoju oprogramowania. W VM.PL gros inżynierów to osoby pracujące z nami od lat na umowach B2B jako jedynym partnerem i ceniące sobie możliwość rozwoju oraz dobrą atmosferę, którą tworzymy w firmie. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są poszczególne etapy dołączenia takiego zgranego zespołu specjalistów do Twojej firmy przeczytaj więcej o modelach współpracy

3. Brak pomysłu na cyfrowy rozwój produktu 

Wiele wiodących niemieckich powstało kilkadziesiąt lat temu i niekiedy wyzwaniem jest dalsze utrzymanie i rozwój firmy. Część z nich jest zdania, że najlepszym wyjściem jest sprzedaż udziałów do większej grupy, posiadającej narzędzia czy procesy potrzebnych do wykonania transformacji cyfrowej.

Jeden z leaderów chciał przenieść swój system do chmury, ale było to niemożliwe ze względu na monolityczną architekturę systemu, wobec tego sprzedał udziały większej grupie. Gdyby w tym momencie zgodził się przebudować architekturę systemu i zbudować szereg mikroserwisów, mógłby z łatwością przenieść aplikację do chmury i dalej rozwijać firmę. 

Rozwiązanie? Migracja do nowych technologii z doświadczonymi deweloperami  

Niemcy mają bardzo dobrze rozwinięte procesy biznesowe oraz produkty, które mają stałych nabywców. Jednak technologia cały czas się rozwija, a VM.PL ma doświadczenie w refaktoringu i rozwoju cyfrowym wielu firm. Do naszych wielu usług należy m.in rozwój architektury, infrastruktury, czy też analiza danych w obszarze AI/ML. Przykładem jest sukces klienta, który dzięki zbudowaniu modeli analitycznych AI uzyskał o 30% więcej oszczędności dzięki algorytmom ułatwiającym wykrywanie podejrzanych roszczeń w branży finansowej.  O innych usługach możesz przeczytać tutaj

4. Brak środowiska testowego powoduje, że poprawianie błędów jest czasochłonne i drogie 

W trakcie procesu tworzenie oprogramowania w Niemczech bardzo często zaniedbuje się potrzebę utrzymywania środowiska testowego. W rezultacie naprawianie błędów trwa wiele tygodni, ponieważ programista nie jest w stanie tego błędu odtworzyć. Efektem tego jest czasowe zatrzymanie po stronie produkcyjnej budowę oprogramowania dla klienta, powodując realne straty po obu stronach. 

Rozwiązanie – Solidna struktura automatyzacji testów 

Tworzymy środowiska testowe, które usprawniają proces automatyzacji testów aplikacji. Tak jak framework programistyczny upraszcza proces tworzenia oprogramowania, tak framework automatyzacji testów ułatwia tworzenie, wykonywanie i utrzymywanie testów automatycznych. Dzięki przestrzeganiu ustalonych wytycznych, automatyzacja testów staje się bardziej zorganizowana, wydajna i tańsza w utrzymaniu oraz minimalizuje potrzebę ręcznej interwencji w proces testowania. Jak wygląda proces zapewniania jakości krok po kroku? Przeczytaj w artykule: Wprowadzenie do testowania oprogramowania — proces, rodzaje testów i korzyści biznesowe

5. Potrzeba większego zrozumienia potrzeb użytkowników 

Niemcy cały czas posiadają dług technologiczny, jeśli chodzi np.  integrację technologii cyfrowych z usługami publicznymi. Konieczne jest zatem usprawnienie procesów administracyjnych poprzez ulepszenie usług zorientowanych na obywatela i promowanie cyfrowych interakcji z podmiotami rządowymi. 

Postępująca cyfryzacja zmieniła również nawyki komunikacyjne użytkowników, którzy wymagają dostosowania produktu do ich potrzeb. Wymaga to zastanowienia się m.in:

  • Czego chce mój klient?
  • Jakie ma trudności?
  • Dlaczego potrzebuje naszych produktów?
  • Jakie trendy pojawiają się na Twoim rynku?

Zebranie i ocena tych danych pozwala na dostosowanie strategii firmy pod potrzeby klientów i odbiorców produktów. 

Rozwiązanie – Projektowanie interfejsu graficznego UX 

Projektowanie UX to duży trend rozwoju mający na celu lepsze zrozumienie końcowego użytkownika. Koncentruje się na optymalizacji interakcji między ludźmi a produktami, powodując, że są one łatwe, skuteczne i przyjemne w użyciu. Rezultatem dobrze wykonanego projektu UI/UX są lojalni klienci, którzy polecają produkt lub usługę innym.  

W VM.PL projektujemy front-end aplikacji na podstawie badań użytkowników, którzy określają w jaki sposób dana grupa użytkowników końcowych będzie ten produkt używała, w jakimś środowisku, jakimi narzędziami będzie się posługiwać i dopiero na tej podstawie projektujemy interfejsy (testy A/B, budowanie road-mapy, diagramu user-flow, makiet aplikacji itd). 

Zrób krok naprzód w kierunku rozwoju cyfrowego swojej firmy 

Cyfrowa transformacja nie jest pustym hasłem, lecz niezbędnym narzędziem dla organizacji, które chcą pozostać konkurencyjne. Pomagają organizacjom osiągnąć większą wydajność, oszczędność kosztów i zaangażowanie klientów. Co więcej, mogą być wykorzystywane do automatyzacji wielu zadań i działań, co z kolei pozwala pracownikom bardziej skupić się na zadaniach strategicznych, mądrzej wykorzystywać czas i zwiększać produktywność. 

W tym na pewno artykule nie omówiliśmy wszystkich wyzwań, przed którymi stoją leaderzy cyfrowych innowacji. Jeśli jednak utożsamiasz się z niektórymi z nich, chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach. W VM.PL jesteśmy do Twojej dyspozycji z indywidualnie dostosowaną dla Ciebie ofertą digitalizacji. 

Kategoria: Biznes


Łukasz Borzęcki
Łukasz Borzęcki CEO,CTO
Mariola Nowak
Mariola Nowak Content Writer

Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)