Dlaczego Java i Angular to idealna interakcja w tworzeniu oprogramowania?

/ 10.09.2023 Angular

Obecnie mamy trzy dominujące frameworki wykorzystywane na frontendzie: React, Angular i Vue. Uważa się że React.js i Vue.js są nieco łatwiejsze do nauki dla początkujących. Oczywiście każdy może mieć inne preferencje odnośnie wyboru technologii do projektu. Jeśli jednak chodzi o Angular, można powiedzieć, że jest to ulubiony framework programistów Java. Dlaczego?  Angular jest to technologia, która zawiera dużo podobieństw spotykanych w rozwiązaniach backendowych. Co więcej, Angular i popularny framework backendowy Java Spring Boot stanowią doskonałe połączenie, chętnie wykorzystywane do budowania mikrousług. Synergia między tymi technologiami nie jest tylko teoretyczna — została udowodniona w niektórych z najbardziej udanych aplikacji na świecie, takich jak Netflix, LinkedIn czy Amazon, na których codziennie polegają miliony.  Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wydajne aplikacje wieloplatformowe, które zapewniają użytkownikom nie tylko wygląd i styl, ale niezawodność i bezpieczeństwo, potwierdzają to marki takie jak Paypal czy Deutsche Bank. Nawet jeśli Angular został zepchnięty z pierwszego miejsca na liście ulubionych frameworków,  wśród programistów front-end nadal zajmuje silną pozycję. W tym artykule przeanalizujemy, dlaczego połączenie Javy i Angular nie jest tylko kolejnym trendem technologicznym, lecz praktycznym i wydajnym podejściem, które pozwala programistom tworzyć wyjątkowe aplikacje, które pokochają użytkownicy.

Czym jest Java?

Java jest szeroko stosowanym językiem programowania zorientowanym obiektowo. Wykorzystuje się go do tworzenia aplikacji webowych i mobilnych, systemach operacyjnych, systemach wbudowanych, oprogramowaniu w czasie rzeczywistym, eksploracji danych, przetwarzaniu w chmurze, kryptografii, zastosowaniach naukowych – niemal w każdej dziedzinie.

Podstawowe cechy Javy obejmują:

 • Składnia i funkcje: Java jest silnie typizowanym językiem, pisząc kod, każdy typ funkcji trzeba zadeklarować. Zapewnia podstawową składnię i funkcje języka, w tym klasy, obiekty, dziedziczenie, polimorfizm i inne.
 • Biblioteka standardowa: Java zawiera standardową bibliotekę, która zapewnia różne interfejsy API i pakiety do typowych zadań programistycznych, takich jak obsługa wejścia/wyjścia, sieci.
 • Niezależność od platformy: Kod Java jest kompilowany do kodu bajtowego, który działa na wirtualnej maszynie Java (JVM), dzięki czemu jest niezależny od platformy. Kluczową cechą języka Java jest funkcja „napisz raz, uruchom gdziekolwiek” .
 • Stabilność: Java nie jest najwydajniejsza, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na zasoby, ale jest stabilna ze względu na zrozumiały i ustrukturyzowany kod. W przypadku przetwarzania dużej ilości danych np. przemysłowych, czy komercyjnych współpracuje z bazą danych SQL.

Czym jest Angular?

Angular to jest framework zbudowany w oparciu o JavaScript i opracowany przez Google, służy do tworzenia rozbudowanych interfejsów użytkownika. Upraszcza znacznie proces tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych. Niezależnie od tego, czy budujesz dynamiczny pulpit nawigacyjny, czy responsywną witrynę e-commerce, architektura Angular, która jest oparta na komponentach i deklaratywne szablony pozwala z łatwością urzeczywistnić określony projekt. Z kolei dwukierunkowe wiązanie danych zapewnia, że zmiany w interfejsie użytkownika są natychmiast odzwierciedlane w danych bazowych, oferując użytkownikom płynne wrażenia. Wszechstronność Angular’a możemy porównać ze Spring Framework w Javie czy ASP.NET w C#. Zawiera w sobie wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia aplikacji. Od implementacji komponentów, poprzez obsługę żądań HTTP do jakiejś usługi back-end, dodania warstwy tłumaczeń dla różnych języków, implementacji formularzy i routingu wraz z autentykacją, aż po testowanie aplikacji.  Jest to bardzo usystematyzowane narzędzie i obsłuży większość funkcji, które możesz chcieć zbudować po stronie front-endu, ponieważ
 • ma swój model security, nie musisz tego pisać samemu,
 • ma swój moduł pamięci do cache’owania danych,
 • można sobie stworzyć bazę danych na front-endzie,
 • można zrobić aplikację responsywną, czyli obsługującą tryb offline i skalującą się do różnych urządzeń (chodzi o wyświetlanie na różnych np. telefonach, tabletach, laptopach) i wiele innych.

Dlaczego Java  i Angular to idealna interakcja?

Aplikacje tworzone w Javie są znane ze swojej solidności, bezpieczniejszego, lepszego programowania po stronie serwera i innych usług oprogramowania pośredniego, ale w pewnym stopniu brakowało im dobrej części prezentacyjnej. Wprowadzenie Angular i jego łatwa integracja z frameworkami Java, takimi jak Spring Boot, sprawia, że aplikacja Java jest również wyposażona w interfejs użytkownika. Angular bardzo dobrze współpracuje z Javą lub .net. Mają zgodne filozofie projektowania. Oba są typowane, wszechstronne i mają charakter asynchroniczny. Java i Angular świetnie się sprawdzają w złożonych aplikacjach. Jeśli ma zostać utworzony indywidualny interfejs administracyjny, a duże ilości danych muszą być przetwarzane szybko i niezawodnie, konsekwentnie polegamy na Java Spring Boot z interfejsem Angular.  Ta kombinacja jest również zwykle przydatna do transmisji danych przez interfejsy REST oraz przy łączeniu różnych systemów i źródeł danych z odpowiednim interfejsem użytkownika. umożliwiającym przyjazne zarządzanie danymi lub wysoką personalizację.

7 technicznych podobieństw między Java i Angular

Choć Java i Angular to dwie różne technologie, służące różnym celom w procesie tworzenia oprogramowania, istnieje kilka koncepcji, które można zastosować w obu kontekstach:

1. Programowanie obiektowe

Java: Java jest popularnym językiem programowania obiektowego, kładącym nacisk na wykorzystanie klas, obiektów, dziedziczenia i polimorfizmu (pozwalającego ograniczyć złożoność programu poprzez zastosowanie tego samego interfejsu dla określenia ogólnej klasy akcji). Angular: Choć sam w sobie nie jest językiem programowania, aplikacje Angular są tworzone przy użyciu TypeScript, który obsługuje koncepcje programowania obiektowego. Komponenty i usługi Angular mogą być zorganizowane w sposób obiektowy.

2. Modułowość i komponenty

Java: Aplikacje Java mogą składać się z modułów, wykorzystując pakiety i klasy, umożliwiając ponowne wykorzystanie. Angular: Angular promuje tworzenie modułowych aplikacji poprzez komponenty, usługi i moduły. Komponenty hermetyzują interfejs użytkownika i zachowanie, usługi obsługują logikę biznesową, a moduły grupują powiązane funkcje.

3. Wzorce projektowe

Java: Aplikacje Java często wykorzystują wzorce projektowe, takie jak Singleton, Factory, Observer i MVC (Model-View-Controller). Angular: Aplikacje Angular również wykorzystują wzorce projektowe, w tym wzorzec Component dla interfejsu użytkownika, wzorzec Service dla współdzielonej logiki i wzorzec Observer do obsługi zdarzeń.

3. Wstrzykiwanie zależności (DI-Dependency Injection)

Java: Wstrzykiwanie zależności jest podstawową koncepcją w Javie, w której obiekty są wstrzykiwane do innych obiektów, promując luźne połączenia i łatwość testowania. Angular: Angular w dużym stopniu wykorzystuje wstrzykiwanie zależności, umożliwiając wstrzykiwanie zależności do komponentów, usług i innych klas. Wpływa to na modułowość i testowanie.

4. Testowanie

Java: Aplikacje Java mogą być testowane przy użyciu narzędzi takich jak JUnit i TestNG, które oferują różne możliwości testowania takie jak: testowanie jednostkowe, adnotacje, testowanie parametrów, jednostkowe, funkcjonalne i wiele innych. Angular: Aplikacje Angular są testowane przy użyciu narzędzi takich jak Jasmine (do testowania jednostkowego) i Protractor (do testowania end-to-end).

5. Obsługa błędów

Java: Java zapewnia mechanizmy obsługi wyjątków w celu wychwytywania i zarządzania błędami i wyjątkami w czasie wykonywania. Należą do nich np. bloki: try-Catch, throwings, finally, try-with-resources, czy niestandardowe klasy wyjątków. Angular: Aplikacje Angular obsługują błędy za pomocą mechanizmów takich jak obsługa błędów w żądaniach HTTP lub przy użyciu RxJS Observables do zarządzania operacjami asynchronicznymi.

6. Organizacja kodu

Java: Aplikacje Java korzystają ze struktury pakietów w celu organizowania klas i promowania logicznej separacji komponentów. Angular: Aplikacje Angular mają podobną organizację z folderami dla komponentów, usług, modułów i innych zasobów. Chociaż Java i Angular obsługują różne części stosu aplikacji, programiści mogą zastosować pewne wspólne koncepcje, wzorce projektowe i najlepsze praktyki, aby zachować spójność i jakość kodu zarówno w pracach nad back-endem, jak i front-endem. java and angular similarities

Jakie znaczenie ma tech-stack Java + Angular dla Twojego zespołu programistów?

Java Spring Boot i Angular są uważane za dobrze dopasowane do nowoczesnego tworzenia oprogramowania ze względu na ich uzupełniające się mocne strony i korzyści, jakie oferują, gdy są używane razem. Czas i wysiłek programisty są bezcenne, a kombinacja Java-Angular to nie tylko pisanie kodu, ale także optymalizacja przepływu pracy. Dzięki tym narzędziom uzyskasz:
 • Szybszy rozwój: Rozdzielenie zagadnień między front-end i back-end pozwala zespołowi programistów pracować jednocześnie, przyspieszając proces rozwoju.
 • Mniej powtórzeń: Ponowne wykorzystanie kodu Java i komponentów Angular pozwala zaoszczędzić czas i zachować spójność całej aplikacji.
 • Skalowalność: Wykorzystując solidność Java i modułową strukturę Angular stworzysz aplikacje, które rosną wraz z bazą użytkowników.
 • Łatwa konserwacja: Zmiany w jednej części aplikacji nie będą miały wpływu na cały system, dzięki czemu aktualizacje będą płynniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu.
 • Bogate wsparcie: Prężnie rozwijające się społeczności Java i Angular zapewniają zasoby, dokumentację i sieć innych programistów, na których można bazować.

Podsumowanie

W momencie, gdy oczekiwania użytkowników są wysokie, a technologia stale się rozwija, partnerstwo Java-Angular nie jest tylko połączeniem narzędzi technologicznych, ale sposobem na osiągnięcie sukcesu w projekcie. To połączenie solidności back-endu i interaktywności front-endu umożliwia tworzenie aplikacji, które są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjemne w użyciu.
Kategoria: Angular


Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)