Jak zwiększyć bezpieczeństwo oprogramowania Java?

/ 15.10.2023 Java

W dzisiejszej erze cyfrowej rozwój oprogramowania stał się priorytetem dla niezliczonych branż, napędzając innowacje, wydajność i dostępność. Wraz z rozwojem i ewolucją technologii rośnie jednak liczba cyberataków. Dlatego też cyfrowe bezpieczeństwo jest obecnie najwyższym priorytetem dla wielu firm.    Chociaż zarządzanie transformacją cyfrową jest ważną kwestią, raport Accenture 2023 pokazuje, że istnieją inne bieżące kwestie, które nadal wywierają presję na wszystkie organizacje i wpływają na stan bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Od rozpoczęcia wojny rosyjsko-ukraińskiej prawie wszystkie organizacje (97%) zaobserwowały wzrost cyber-zagrożeń wymagających podjęcia konkretnych działań. 51% organizacji zaktualizowało swoje procesy rozwoju i ryzyka biznesowego, a prawie połowa zwiększyła możliwości reagowania na incydenty. Kluczowe znaczenie ma świadomość ryzyka utraty bezpieczeństwa. Według raportu Cisco Cyber security threat trends 2021:, cryptomining, phishing, ransomware i trojany są najbardziej aktywnymi zagrożeniami wynoszącymi około 100 milionów każdego miesiąca. Przewiduje się, że koszty szkód spowodowanych cyberprzestępczością wzrosną z 3 bilionów USD w 2015 roku do 10,5 biliona USD w 2025 roku. W związku z powyższymi statystykami organizacje widzą potrzebę nadawania bezpieczeństwu priorytetów tak, by znacznie zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i związanych z tym konsekwencji. Oznacza to między innymi, że od programistów wymaga się nie tylko tworzenia kodu, który działa, ale również brania pod uwagę potencjalnych luk w zabezpieczeniach, zagrażających integralności i poufności ich oprogramowania. W tym artykule na blogu przedstawimy kilka praktycznych wskazówek dotyczących ograniczania zagrożeń w projektach Java.

Bezpieczny język programowania — dlaczego jest potrzebny?

Dlaczego korzystanie z bezpiecznego języka programowania jest tak ważne? Jest to kluczowy element każdej skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa. Bezpieczna technologia ma wpływ na ochronę danych, utrzymanie zaufania i osiągnięcia zgodności z przepisami. Jest to inwestycja w długoterminowy sukces i bezpieczeństwo organizacji. Poziom bezpieczeństwa języka programowania zależy od tego, co rozumiemy przez „bezpieczny”. Z pewnością można stwierdzić, że żaden język programowania nie jest domyślnie całkowicie bezpieczny. Jednak wśród wielu dostępnych języków programowania, Java pozostaje stałym wyborem do tworzenia solidnych i skalowalnych aplikacji. Została zaprojektowana tak, aby dzięki licznym wbudowanym funkcjom, takim jak kryptografia, uwierzytelnianie i infrastruktura klucza publicznego zapewniała niezbędne bezpieczeństwo, jeśli baza kodu będzie odpowiednio napisana i skonfigurowana. Dlatego konieczne jest, aby programiści przestrzegali bezpiecznych praktyk kodowania, używali tylko zaufanych bibliotek, oczyszczali wszystkie dane wejściowe i wdrażali mechanizmy kontroli dostępu w celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji Java. Więcej o tych praktykach piszemy w dalszej części artykułu. Teraz przeanalizujemy, co między innymi wpływa na bezpieczeństwo Javy w trakcie programowania aplikacji.

 Cechy Javy mające wpływ na bezpieczeństwo aplikacji

Java jest ogólnie uważana za bezpieczny język programowania, jeśli jest używana prawidłowo i zgodnie z najlepszymi praktykami. Jednak jak w przypadku każdej technologii jakość oprogramowania zależy od różnych czynników, w tym od sposobu jej wdrożenia, konfiguracji i konserwacji. Oto kilka powodów, dla których uważa się Java za bezpieczną technologię:
 • Java Virtual Machine (JVM)
JVM jest integralną częścią Java Runtime Environment (JRE) i Java Development Kit (JDK). Umożliwia uruchamianie aplikacji Java na różnych platformach sprzętowych bez modyfikacji. Dzięki temu, że JVM weryfikuje kod bajtowy, sprawdza, czy program nie wykonuje żadnych niebezpiecznych operacji. Robi to za pomocą zestawu zasad i reguł bezpieczeństwa, które zapewniają, że tylko autoryzowany kod może zostać uruchomiony, a każdy złośliwy kod jest szybko wykrywany i blokowany.
 • Sandbox
Java Sandbox zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, tworząc odizolowane środowisko do uruchamiania niezaufanego kodu. Zazwyczaj zapewnia ściśle kontrolowany zestaw zasobów do uruchamiania programów-gości, takich jak ograniczona przestrzeń na dysku i pamięć. Zasadniczo  Sandbox pozwala tylko lokalnemu kodowi na pełny dostęp do ważnych zasobów systemowych, podczas gdy kod zewnętrzny (aplet) jest blokowany. Przestrzegając tych zasad i ograniczeń, Java Sandbox pomaga zapobiegać awariom systemu spowodowanych złośliwym kodem lub rozprzestrzenianiu się luk w oprogramowaniu.
 •  Brak wsparcia dla wskaźników
Java nie obsługuje wskaźników, które mogą być wykorzystane do nieautoryzowanego dostępu do nieautoryzowanych operacji odczytu lub zapisu obszaru w pamięci, co czyni ją bardziej bezpieczną i chroni ją przed wieloma źródłami błędów. Jest to główna cecha bezpieczeństwa Javy.
 • Kod bajtowy
Weryfikator kodu bajtowego sprawdza fragmenty kodu pod kątem nielegalnego kodu, który może naruszać prawo dostępu do obiektu. Za każdym razem, gdy użytkownik kompiluje program Java, kompilator Java tworzy plik klasy z kodem bajtowym, który jest testowany przez JVM w czasie wykonywania programu pod kątem poprawności.
 • Interfejsy API zabezpieczeń
Biblioteka klas Java posiada kilka interfejsów API związanych z bezpieczeństwem. Zawierają one algorytmy kryptograficzne i protokoły uwierzytelniania, które ułatwiają bezpieczną komunikację.
 • Menedżer zabezpieczeń Java ClassLoader
Menedżer zabezpieczeń jest odpowiedzialny za sprawdzanie uprawnień i właściwości klas. Monitoruje zasoby systemowe, do których mają dostęp autoryzowane klasy. Kontroluje również połączenia gniazdowe. Java ClassLoader zapewnia i utrzymuje przestrzenie nazw dla określonych klas, ładuje tylko odpowiednią klasę do wykonania, a weryfikator kodu bajtowego sprawdza fragmenty kodu, dzięki czemu uruchamianie klas jest bezpieczne.
 • Zarządzanie pamięcią
Java automatycznie zarządza pamięcią, co jest znane jako garbage collection, dzięki czemu programiści nie muszą tego robić manualnie. Proces ten odpowiada za automatyczne odzyskiwanie pamięci, która nie jest już używana. Pomaga to zmniejszyć ryzyko wycieków pamięci i innych luk w zabezpieczeniach.
 • Sprawdzanie w czasie kompilacji
Java jest językiem typowanym, przez co zwiększa możliwości wykrywania błędów związanych z z niezgodnością typów. Sprawdzanie w czasie kompilacji sprawia również, że aplikacja jest bezpieczna i zapobiega to awarii systemu.
 • Obsługa wyjątków
Funkcja obsługi wyjątków zwiększa bezpieczeństwo w Javie. Dobrze zaprojektowana obsługa wyjątków zwiększa stabilność systemu i obniża ryzyko awarii (application crash).
 • Bezpieczeństwo kryptograficzne
Java zapewnia ramy dostępu i implementacji funkcji kryptograficznych. Modyfikator dostępu pomaga w kontrolowaniu dostępu do dowolnego elementu oparciu o role użytkowników. Dzięki temu mamy pewność, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wrażliwych danych. Co więcej, architektura bezpieczeństwa Java obejmuje duży większy zestaw interfejsów API, narzędzi i implementacji powszechnie używanych algorytmów, mechanizmów i protokołów bezpieczeństwa. Umożliwia również na wdrożenie wielu interoperacyjnych  algorytmów, czy innych usług bezpieczeństwa.

Jakie czynniki mogą osłabiać bezpieczeństwo Javy?

Jednak podobnie jak w przypadku każdego innego języka, bezpieczeństwo aplikacji Java zależy również od tego, jak są one zaprojektowane, zakodowane i skonfigurowane. Oto kilka czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo aplikacji Java:
 • Błędna konfiguracja: Źle skonfigurowane aplikacje lub serwery Java mogą wprowadzać luki w zabezpieczeniach. Obejmuje to takie kwestie, jak słabe zasady haseł, niewłaściwe uprawnienia lub niezabezpieczone ustawienia domyślne.
 • Niezabezpieczone praktyki kodowania: Jeśli programiści nie stosują bezpiecznych praktyk kodowania, aplikacje Java mogą być podatne na typowe luki w zabezpieczeniach, takie jak wstrzykiwanie kodu SQL, Cross-Site Scripting (XSS) i inne.
 • Nieaktualne oprogramowanie: Korzystanie z nieaktualnych wersji Java lub brak aktualizacji bibliotek i zależności innych firm może narazić aplikacje na znane luki w zabezpieczeniach.
 • Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych: Nieprawidłowa walidacja i oczyszczanie danych wejściowych użytkownika może prowadzić do luk w zabezpieczeniach.
 • Brak testów bezpieczeństwa: Nieodpowiednie testy bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne i przeglądy kodu, mogą sprawić, że luki w zabezpieczeniach nie zostaną wykryte.
 • Zależności od firm trzecich: Aplikacje Java często opierają się na bibliotekach i frameworkach innych firm, a luki w tych komponentach mogą wpływać na ogólne bezpieczeństwo aplikacji
 • Świadomość bezpieczeństwa: Poziom świadomości bezpieczeństwa i wiedzy specjalistycznej wśród programistów i administratorów również odgrywa znaczącą rolę w bezpieczeństwie aplikacji Java.
Należy pamiętać, że chociaż Java ma solidne funkcje bezpieczeństwa, nadal ma ograniczenia i wymaga zrozumienia i działania ze strony programistów. Na przykład, raport Enterprise Strategy Group wskazuje, że wiele organizacji nadal wypuszcza kod z lukami do produkcji. Połowa respondentów w ankiecie stwierdziła, że w ich organizacjach zdarza się to często, a jedna trzecia stwierdziła, że sporadycznie. Najczęściej wymienianymi powodami było dotrzymanie krytycznego terminu, niskie ryzyko związane z lukami lub wykrycie błędów zbyt późno w cyklu wydania produktu (45%). Bezpieczne praktyki kodowania, regularne aktualizacje, właściwa konfiguracja i ciągłe testy bezpieczeństwa są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji, dlatego ważne jest, aby integrować testy bezpieczeństwa na jak najwcześniejszym etapie procesu rozwoju. Jednak trzeba też realistycznie mieć świadomość, że nie zawsze wydanie podatnego na ataki kodu jest oznaką braku dobrego programu bezpieczeństwa, lecz może się to zdarzyć z różnych powodów, np. gdy testy bezpieczeństwa nie wychwycą wszystkich błędów.

Ważne praktyki bezpieczeństwa w rozwoju aplikacji Java

1. Walidacja danych wejściowych  Programiści Java powinni wdrożyć silną walidację danych wejściowych, aby zapewnić, że dane otrzymane od użytkowników lub źródeł zewnętrznych są bezpieczne i wolne od potencjalnych luk w zabezpieczeniach, takich jak wstrzykiwanie kodu SQL lub Cross-Site Scripting (XSS). Można im zapobiec, stosując parametryzację zapytań. W tym celu warto użyć bibliotek walidacji danych wejściowych lub frameworków, takich jak OWASP ESAPI. 2. Kryptografia  Java zapewnia solidne biblioteki do implementacji szyfrowania i deszyfrowania, pomagając chronić wrażliwe dane przed podsłuchem podczas transmisji lub przechowywania. Wykorzystuje w tym celu kryptograficzne algorytmy hashujące, umożliwiając programistom bezpieczne przechowywanie haseł i weryfikowanie ich autentyczności bez ujawniania rzeczywistego hasła. 3. Uwierzytelnianie i autoryzacja  Uwierzytelnianie: Struktury Java, takie jak Spring Security lub Apache Shiro, mogą być używane do implementacji silnych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników, zapewniając, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wrażliwych zasobów. Zaimplementuj silne mechanizmy uwierzytelniania w celu weryfikacji tożsamości użytkowników jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Autoryzacja: Kontrola dostępu oparta na rolach lub atrybutach określa, kto może wykonywać określone działania lub uzyskiwać dostęp do określonych danych. Dzięki temu zyskujesz pewność, że użytkownicy mają dostęp tylko do zasobów, do których są upoważnieni. 4. Monitorowanie i rejestrowanie  Aplikacje Java mogą rejestrować zdarzenia i anomalie związane z bezpieczeństwem. Narzędzia takie jak systemy analizy logów mogą być wykorzystywane do wykrywania nietypowych wzorców i potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Z kolei systemy wykrywania włamań (IDS)są używane do tworzenia niestandardowych rozwiązań IDS lub integracji z istniejącymi w celu monitorowania ruchu sieciowego i zachowania systemu pod kątem oznak cyberataków. Oparte na Javie narzędzia do skanowania luk w zabezpieczeniach i ramy testów penetracyjnych mogą być wykorzystywane do identyfikowania i eliminowania luk w aplikacjach Java, zanim zostaną one wykorzystane przez atakujących. 5. Bezpieczeństwo sieci: Firewalle i filtry sieciowe  Java może być używana do konfigurowania i zarządzania zaporami sieciowymi i filtrami w celu kontrolowania ruchu i blokowania potencjalnie złośliwych żądań. Obsługuje również protokoły SSL/TLS do bezpiecznej transmisji danych w sieci dając pewność, że komunikacja sieciowa jest szyfrowana i chroniona przed podsłuchem. 6. Biblioteki i frameworki bezpieczeństwa:  Java ma różne biblioteki bezpieczeństwa i frameworki, takie jak Bouncy Castle i OWASP Java Encoder, które zapewniają gotowe rozwiązania dla typowych zadań bezpieczeństwa, takich jak kryptografia i walidacja wejścia / wyjścia. W zakres takich działa wchodzi na przykład postępowanie zgodnie z bezpiecznymi praktykami kodowania, takimi jak używanie przygotowanych instrukcji dla zapytań do bazy danych i zastępowanie znaków specjalnych, żeby dane od użytkownika nie były kodem wykonywalnym. 7. Skanowanie i testowanie podatności:  Oparte na Javie narzędzia do skanowania luk w zabezpieczeniach i frameworki testów penetracyjnych np. OWASP Dependency-Check lub Snyk mogą być wykorzystywane do identyfikowania i eliminowania luk w aplikacjach Java, zanim zostaną one wykorzystane przez atakujących. Regularne skanowanie zależności może pomóc zidentyfikować i naprawić znane luki w zabezpieczeniach. 8. Aktualizacje zabezpieczeń i zarządzanie poprawkami Aplikacje Java powinny być na bieżąco z łatkami bezpieczeństwa i aktualizacjami, aby zapewnić szybkie usuwanie znanych luk w zabezpieczeniach. Wymaga to przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa i przeglądów kodu, aby zidentyfikować i wyeliminować luki w zabezpieczeniach w swojej bazie kodu. Warto też wdrożyć odpowiednią obsługę błędów i unikać ujawniania poufnych informacji w komunikatach o błędach, które mogą być przydatne dla atakujących. 9. Bezpieczne zarządzanie sesjami:   Bezpieczne zarządzanie sesjami chroni sesje użytkowników.  Wymaga to używania bezpiecznych plików cookie, ustawienia odpowiednich limitów czasu sesji i regeneracji identyfikatorów sesji po zalogowaniu. 10. Unikaj twardego kodowania haseł  Nie powinno się przechowywać poufnych informacji, takich jak klucze API, hasła lub klucze szyfrowania, w kodzie źródłowym. Do zarządzania wrażliwymi danymi lepiej używać zmiennych środowiskowych lub plików konfiguracyjnych z odpowiednią kontrolą dostępu. 11. Content Security Policy (CSP):   Wdrożenie nagłówków CSP ma na celu zmniejszenie ryzyka ataków XSS poprzez określenie, które źródła treści mogą być ładowane i wykonywane.  Na przykład warto ustawić nagłówki zabezpieczeń HTTP, takie jak Content Security Policy (CSP), Strict Transport Security (HSTS) i X-Content-Type-Options. 12. Edukacja i szkolenia:  Programiści Java powinni być dobrze przeszkoleni w zakresie bezpiecznych praktyk kodowania i świadomości cyberbezpieczeństwa, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i najlepsze praktyki ich łagodzenia. Wykorzystując możliwości języka Java i integrując praktyki bezpieczeństwa w całym cyklu rozwoju, organizacje mogą skutecznie wykrywać, zapobiegać i łagodzić cyberataki, zwiększając w ten sposób ogólny stan bezpieczeństwa swoich aplikacji i systemów Java. jak zapewnić bezpieczeństwo aplikacjom Java

Popularne narzędzia bezpieczeństwa Java

 • OWASP Java Encoder
OWASP Java Encoder  to biblioteka, która koncentruje się na zapobieganiu powszechnym lukom w zabezpieczeniach aplikacji internetowych związanych z walidacją danych wejściowych i kodowaniem danych wyjściowych. Pomaga chronić przed Cross-Site Scripting (XSS) i innymi atakami wstrzykiwania poprzez kodowanie danych wejściowych użytkownika i zapewnienie ich bezpiecznego wyświetlania w aplikacjach internetowych.
 • Spring Security
Spring Security, część Spring Framework, to kompleksowy framework bezpieczeństwa dla aplikacji Java. Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym uwierzytelnianie, autoryzację, zarządzanie sesjami i ochronę przed typowymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Integracja z ekosystemem Spring: Płynnie integruje się z innymi komponentami Spring, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla programistów używających Spring Framework do tworzenia aplikacji internetowych. Spring Security jest powszechnie używany w aplikacjach internetowych Java, w tym w aplikacjach opartych na Spring, do zabezpieczania punktów końcowych, kontrolowania dostępu do zasobów oraz egzekwowania reguł uwierzytelniania i autoryzacji. To tylko niektóre biblioteki i frameworki, które odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa aplikacji Java poprzez rozwiązywanie różnych problemów związanych z bezpieczeństwem, od kryptografii i walidacji danych wejściowych po uwierzytelnianie i autoryzację. Programiści mogą wybrać te najbardziej odpowiednie w oparciu o ich specyficzne wymagania bezpieczeństwa i potrzeby projektu.

Podsumowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego to ciągły proces, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i najlepszymi praktykami.  Regularnie monitorując i testując swoją aplikację pod kątem luk w zabezpieczeniach i będziesz przygotowany na szybkie i skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia.
Kategoria: Java


Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)